Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Od 22. maja 2017. godine izmenjen način postupanja po predstavkama u zavisnosti od prioriteta slučaja


Evropski sud za ljudska prava izmenio je počev od 22. maja 2017. godine način postupanja po predstavkama u zavisnosti od prioriteta slučaja. Naime, u junu 2009. godine slučajevi su razvrstani u sedam kategorija, pri čemu su u prvoj kategoriji, koja zahteva najbrže postupanje i prioritetno rešavanje ovih predmeta, slučajevi vezani za naročito osetljive kategorije podnosilaca predstavki, dok su u poslednjoj, sedmoj kategoriji očigledno neosnovane predstavke u nadležnosti sudije pojedinca.

Prva izmena odnosi se na međudržavne predstavke (član 33 Evropske konvencije o ljudskim pravima), koje su do sada bile u II kategoriji. Ove predstavke su sada izvan kategorizacije zbog svog specifičnog karaktera.

Takođe, prva kategorija (slučajevi koji imaju apsolutni prioritet) je proširena tako što su u nju uključena lica lišena slobode, što je posledica direktnog kršenja njihovih ljudskih prava. U prvoj kategoriji se još nalaze slučajevi u kojima postoji direktan rizik po zdravlje podnosilaca predstavki, slučajevi vezani za porodičnu situaciju podnosilaca predstavki i postupci po zahtevima za privremene mere (Pravilo 39).

U drugoj kategoriji su slučajevi vezani za sistemske (strukturne) probleme, gde Sud još nije donosio tzv. pilot presude, kao i slučajevi u kojima se tretiraju važna pitanja od opšteg interesa.

U trećoj kategoriji su slučajevi vezani za članove 2 (pravo na život), 3 (zabrana mučenja), 4 (zabrana ropstva i prinudnog rada) i 5 stav 1 (pravo na slobodu i bezbednost), bez obzira na to da li se radi o slučajevima koji se ponavljaju. U svakom slučaju radi se o predstavkama u kojima se pokreću pitanja u vezi sa direktnim pretnjama fizičkom i psihičkom integritetu ljudskih bića.

U četvrtoj kategoriji su predstavke u kojima se tretiraju drugi članovi Konvencije, a gde su predstavke potencijalno osnovane.

U petoj kategoriji su slučajevi dobro ustanovljene prakse koji su bili predmet pilot presuda.

U šestoj kategoriji su slučajevi u kojima je uočen problem prihvatljivosti predstavke.

Poslednju sedmu kategoriju čine očigledno neosnovane predstavke.

Izvor: Redakcija, Slavoljub Carić, 01.06.2017.