Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT MEMORANDUMA O SARADNJI I MERAMA ZA PODIZANJE NIVOA BEZBEDNOSTI NOVINARA I DRUGIH MEDIJSKIH POSLENIKA: JEDAN OD KLJUčNIH ELEMENATA MEMORANDUMA JE TEMELJNA ANALIZA POSTUPANJA NADLEżNIH ORGANA U SLUčAJEVIMA NAPADA NA NOVINARE I PREPOZNAVANJE KLJUčNIH SLABOSTI I PREPREKA U OVOM PROCESU, KAKO BI SE DOšLO DO PREPORUKA ZA IZMENU RELEVANTNIH ZAKONSKIH, PODZAKONSKIH AKATA, UNUTRAšNJIH PROCEDURA I KOMUNIKACIJE IZMEđU RELEVANTNIH AKTERA


Novinarska udruženja i medijske asocijacije uputile su 31. maja 2016. godine Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i drugim novinarskim i medijskim asocijacijama, Nacrt memoranduma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i drugih medijskih poslenika.

Taj tekst uputili su Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Fondacija "Slavko Ćuruvija".

"Potpisnici čvrsto stoje na stanovištu da jedan od ključnih elemenata memoranduma mora da bude temeljna analiza postupanja nadležnih organa u slučajevima napada na novinare i prepoznavanje ključnih slabosti i prepreka u ovom procesu, kako bi se došlo do preporuka za izmenu relevantnih zakonskih, podzakonskih akata, unutrašnjih procedura i komunikacije između aktera", navodi se u saopštenju.

Oni takođe navode da je unapređenje saradnje nadležnih institucija sa novinarskim i medijskim asocijacijama, sa ciljem povećanja bezbednosti novinara i medijskih poslenika, od velikog značaja.

"Potpisnici pozdravljaju činjenicu da su državni organi, u skladu sa obavezama koji proističu iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (u pregovorima sa EU), pokrenuli inicijativu da se saradnja definiše zasebnim dokumentom, u kojem će se usaglasiti stavovi i aktivnosti svih relevantnih aktera i predvideti odgovarajuće aktivnosti", dodaje se u saopštenju.

Ta novinarska udruženja i medijske asocijacije apelovale su da se što pre nastavi rasprava o tom, kako ističu, važnom dokumentu.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.05.2016.