Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: MINISTARSTVO PROSVETE PREDLAżE DA INFORMATIKA I RAčUNARSTVO OD NAREDNE šKOLSKE GODINE BUDE OBAVEZAN PREDMET OD PETOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE šKOLE, SA UKUPNIM GODIšNJIM FONDOM OD 30 čASOVA. NASTAVA TOG PREDMETA BI BILA REALIZOVANA KROZ TAKOZVANI "KLIZNI RASPORED", ODNOSNO RAVNOMERNO RASPOREđENE DVOčASE TOKOM 15 NASTAVNIH NEDELJA. KONAčNU ODLUKU DONEćE čLANOVI NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


Informatika i računarstvo bi od naredne školske godine trebalo da bude obavezan predmet od petog do osmog razreda osnovne škole, sa ukupnim godišnjim fondom od 30 časova. Nastava tog predmeta bi bila realizovana kroz takozvani "klizni raspored", odnosno ravnomerno raspoređene dvočase tokom 15 nastavnih nedelja.

Zbog uvođenja Informatike, svi ostali nastavni predmeti bi u rasporedu časova imali jednu nedelju manje, ali te časove đaci ne bi gubili, jer bi se realizovali kroz projektnu nastavu ili u digitalnom okruženju.

Ovaj predlog je pripremila radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a članovi Nacionalnog prosvetnog saveta će na sednici 7. juna 2016. godine doneti konačnu odluku.

Zbog uvođenja Informatike i računarstva kao obaveznog, postojeći izborni predmet istog naziva bio bi ukinut, dok bi Tehničko i informatičko obrazovanje (TIO) postalo Tehničko obrazovanje. Iz ovog predmeta bi bili izvučeni informatički sadržaji koji se tiču digitalnih kompetencija i programiranja, ali bi ostala primena informatike u tehnici. Pomoćnica ministra prosvete, Snežana Marković, ističe da bi se povećao broj praktične nastave, kao i da bi bili dodati robotika i preduzetništvo.

"Broj časova novog predmeta ostaće isti kao sadašnjeg TIO, s tim što je predviđena drugačija realizacija nastave. U petom i šestom razredu učenici bi imali dva časa nedeljno, a u sedmom i osmom po jedan u rasporedu plus 30 časova koji bi se realizovali kroz 'klizni' raspored, na isti način kao i Informatika. Zbog toga bi školska godina u sedmom i osmom razredu bila produžena za nedelju dana", objašnjava Markovićeva dodajući da "klizni" raspored nije novina i da se Informatika u gimnazijama na taj način izvodi od 1996. godine. 

Pomoćnica ministra prosvete smatra da rešenje "možda nije idealno, ali je jedino moguće u ovom trenutku"

Istraživanje Instituta za psihologiju je pokazalo da su digitalne kompetencije učenika osmog razreda veoma niske, zbog čega je radna grupa predložila nekoliko novina. Naime, đaci bi već od prvog do četvrtog razreda morali da nauče kako bezbedno da koriste tehnologije. 

Društvo za informatiku Srbije je u proteklih par godina, više puta, razmatralo stanje u nastavi iz predmeta Informatika i konstatovalo da je ono nezadovoljavajuće u odnosu na savremene potrebe. Uputili smo predlog Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se analizira stanje u nastavi i preduzmu mere. U svom pismu javnosti oni navode da su prema njihovom mišljenju, osnovni nedostaci: neadekvatni i zastareli nastavni sadržaji iz Informatike i tretiranje ovog predmeta u osnovnoj školi kao izborni predmet. 

"Uočili smo da nivo znanja iz oblasti informatike koje učenici dobijaju u osnovnoj i srednjoj školi daleko zaostaje za sadašnjim potrebama, a zaostajanje će biti još očiglednije u vremenu kada oni po završetku školovanja treba da se zaposle. Našu procenu su potvrdili i rezultati nedavne ankete koju je sproveo Institut za psihologiju i koji pokazuju da anketirani učenici imaju "nisku digitalnu kompetenciju", navodi se u pismu Društva za informatiku. 

Društvo dalje navodi da mladi danas obilato koriste razne informacione uređaje i to pretežno za zabavu, i to izaziva iluziju da su oni digitalno pismeni i kompetentni. Oni tipkanjem samo aktiviraju aplikacije koje je neko drugi razvio. 

Još se dodaje da se Društvo zalaže za reformu nastavnih sadržaja i uvođenje adekvatne nastave iz informatike u sve razrede osnovne i srednje škole, zbog čega podržava inicijativu Ministarstva. 

Snežana Marković je istakla da će nastavnici TIO, kao i oni koji su predavali Informatiku kao izborni predmet nastaviti da rade, jer imaju informatičke kompetencije da bi mogli da predaju nov predmet Informatiku i računarstvo. Neki nastavnici TIO će morati da se opredele između Tehničkog i Informatike ili da budu preuzeti u neku drugu školu. 

Podsećamo da je nedavno objavljeno da će Veronauka, Građansko vaspitanje i drugi strani jezik ostati obavezni izborni predmeti, te da će nova školska godina početi bez promena u nastavnim planovima i programima. Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandar Lipkovski je tada poručio da nije dobio nikakav predlog za promenu planova i programa ni iz Ministarstva prosvete, niti iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, te da je "gotovo siguran" da nikakvih promena neće biti do septembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 01.06.2016.
Naslov: Redakcija