Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: POKRENUT POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDABA čLANA 336. ZAKONA O PREKRšAJIMA, U VEZI SA POSLEDICAMA UPISA U REGISTAR NOVčANIH KAZNI


Ustavni sud je, na 9. sednici održanoj 26. maja 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Istovremeno Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013). (predmet IUz-367/2013)

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016) član 336. je izmenjen i njegovu ustavnost ocenjivaće Ustavni sud.

Spornim članom 336. propisano je da se kažnjenom licu, sve dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos, neće dozvoliti izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole, potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica, kao ni odjava vozila.

Istim članom propisano je i da se posebnim zakonom može predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata, izuzev onih dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlja i bezbednosti ljudi, životne sredine ili imovine većeg obima.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Posledice upisa u registar novčanih kazni

Član 336

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Izvor: Redakcija, 01.06.2016.