Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI VODIč KROZ POTENCIJALNE DOMAćE I STRANE IZVORE FINANSIRANJA ZA 2015. GODINU


Nevladina organizacija Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pripremila je novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji, za 2015. godinu.

Kako je saopštio Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, vodič će doprineti boljoj informisanosti svih partnera i pružiti uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Kroz Vodič se daje odgovar na veoma često pitanje koje se čuje u Srbiji ─ kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu, Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, kao i državnih institucija, saopštio je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Za više informacija: kliknite za PDF fajl

Izvor: eKapija, 01.06.2015.