Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA PODNOšENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA UVOđENJE I RAZVOJ GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA, ZA KOJE SU EU I VLADA ŠVAJCARSKE IZDVOJILE 1 MILION EURA: POZIV JE OTVOREN DO 13. AVGUSTA 2015. GODINE, A PRAVO UčEšćA IMAJU 34 LOKALNE SAMOUPRAVE


Razvojni program Evropski PROGRES objavio je javni poziv za podnošenje predloga projekata za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema (GIS) za koje su Evropska unija i Vlada Švajcarske izdvojile 1 milion eura. Poziv je otvoren do 13. avgusta 2015. godine, a pravo učešća imaju 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije koje su uključene u realizaciju Evropskog PROGRES-a, objavljeno je na zvaničnom sajtu.

Geografski informacioni sistemi (GIS) omogućiće lokalnim samoupravama da, koristeći savremenu računarsku tehnologiju, na jednom mestu prikupljaju, obrađuju i upravljaju podacima o određenoj lokaciji. Ako bi neka opština želela da definiše mesto za izgradnju novog objekta, na primer za školu, obdanište, ili slično, mogla bi preko GIS sistema da utvrdi optimalnu lokaciju na osnovu raspoloživog zemljišta, udaljenosti od drugih važnih objekata, nivoa tehničke i komunalne opremljenosti lokacije i drugih parametara koji su važni za donošenje odluka. Ovo bi značajno ubrzalo i pojednostavilo planiranje i postupak izgradnje, kao i celokupnog razvoja u toj opštini. U širem smislu, uvođenjem i korišćenjem geografskih informacionih sistema (GIS) lokalne samouprave će unaprediti planiranje razvoja, upravljanje komunalnim sistemima, upravljanje resursima, donošenje odluka, informisanje građana i potencijalnih investitora.

- Evropski PROGRES će u procesu uvođenja GIS sistema pružiti podršku za nabavku adekvatne opreme, obuku zaposlenih, definisanje institucionalnog okvira i procedura za rad GIS, i uspostavljanje saradnje relevantnih institucija na lokalnom i rebubličkom nivou koje se bave prostornim podacima. Pozivamo opštine da uzmu učešće i daju predloge projekata - rekao je Milan Kolašinac, menadžer sektora za infrastrukturu u okviru Evropskog PROGRES-a.

Maksimalni iznos sredstava koji može da bude odobren po projektu u slučaju da lokalne samouprave samostalno apliciraju je 100.000 eura, a u slučaju da apliciraju u partnerstvu sa jednom ili više opština obuhvaćenih Programom iznos je 150.000 eura. Takođe, lokalne samouprave moraju da obezbede finansijsko učešće od najmanje 10% od ukupne vrednosti projekta.

U cilju približavanja uslova konkursa i načina prijave Evropski PROGRES će tokom juna u Vladičinom Hanu, Nišu i Novom Pazaru održati informativne sesije za zainteresovane gradove i opštine. Seminari tokom kojih su zainteresovanim predstavnicima lokalnih samouprava, donosiocima odluka i rukovodiocima u oblasti urbanističkog planiranja i informacionih tehnologija predstavljene prednosti GIS-a su već održani tokom maja.

Više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupno je na veb sajtu Evropskog PROGRES-a.

Izvor: eKapija, 01.06.2015.