Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENO USVAJANJE PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA


Visoki savet sudstva (V S S) trebalo bi da u utorak prvi put usvoji dugoočekivane kriterijume i merila za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova u Srbiji.

Na sednici koja je zakazana za 3. jun, kao jednu od tački dnevnog reda V S S je planirao donošenje Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, objavljeno je na sajtu tog najvišeg sudskog organa.

U verziji Pravilnika koja je objavljena na sajtu V S S svrha vrednovanja rada sudija i predsednika sudova je poboljšanje efikasnosti sudskog sistema, očuvanje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti sudija i predsednika sudova, takođe i podsticanje sudija i predsednika sudova u ostvarivanju najboljih rezultata rada, održavanje, jačanje poverenja javnosti u rad sudija i sudova i napredovanje u karijeri.

Nakon višegodišnje javne rasprave o više radnih verzija, Pravilnikom je predviđeno da se rad sudija i predsednika sudova ocenjuje.

Rad sudija na stalnoj funkciji i predsednika sudova redovno se vrednuje jednom u tri godine, a sudija koji su prvi put izabrani jednom godišnje, a samo izuzetno na osnovu odluke V S S njihov rad može biti i vanredno vrednovan.

Kriterijumi za vrednovanje rada sudija su kvalitet i kvantitet, a merila za vrednovanje kvaliteta rada sudija su procenat ukinutih odluka i vreme izrade odluka.

Vrednovanje kvaliteta, prema Pravilniku vrši se tako što se za svako merilo utvrdi pojedinačna ocena, a na osnovu utvrđenih pojedinačnih ocena utvrđuje se ocena vrednovanja rada kvaliteta sudija.

Pojedinačne ocene za merila kvaliteta rada su: "izuzetno uspešno", "uspešno" i "ne zadovoljava", a isto je propisano i kada je u pitanju kvantitet.

Merilo za vrednovanje kvantiteta rada sudija je mesečna norma, a za sudije koje nemaju dovoljan broj predmeta u radu merilo za vrednovanje kvantiteta je broj ukupno rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu.

Ocene koje se odnose na vrednovanje rada sudije su:"izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju", "uspešno obavlja sudijsku funkciju" i "ne zadovoljava".

Rad sudije koji je izabran za predsednika suda i koji obavlja sudijsku funkciju vrednuje se prema kriterijumima za vrednovanje rada sudija i pravilnik predviđa da je kriterijum za vrednovanje rada predsednika suda rezultat rada sudske uprave.

U tom slučaju je kao merilo predviđen broj neotklonjenih nepravilnosti u radu sudske uprave u odnosu na ukupan broj utvrđenih nepravilnosti u radu, a što utvrđuje predsednik neposredno višeg suda.

Pojedinacna ocena za merilo za vrednovanje rada predsednika suda kroz rezultat rada sudske uprave je: "izuzetno uspešno", "uspešno" i "ne zadovoljava".

Ocene koje se odnose na vrednovanje rada predsednika suda su: "izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda", "uspešno obavlja funkciju predsednika suda i "nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsednika suda".

Komisiju za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, kao stalno radno telo obrazovaće Visoki savet sudstva.

Komisija ima tri člana, koje Savet imenuje iz reda svojih izbornih članova iz reda sudija.

Drugi detalji iz Pravilnika objavljeni su na sajtu V S S.

Na istoj sednici u utorak, predviđeno je i formiranje radne grupe za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika.

Izvor: Tanjug, 1.6.2014.