Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: USVOJENI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAđANA I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


U Danu za glasanje, 30. maja, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada, a za koji je utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da stupi na snagu ranije od osam dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) kao zajmodavca u vezi sa zajmom od 1.000.000.000 američkih dolara, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje Razvoja sistema za navodnjavanje - I faza, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A" između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada.

U danu za glasanje Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20. stav 1. Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je takođe usvojila i Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine. Usvojen je i Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Nova Srbija, i Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 1.6.2014.