Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠEST NAJVEĆIH ZABLUDA PRI UVOZU HUMANITARNE POMOĆI


1. Potvrda koja se dobija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima OSLOBAĐA robu od obaveznih kontrola koje sprovode inspekcijske službe (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska)! - NETAČNO

Humanitarna pomoć je oslobođena carinskih DAŽBINA, ali postupak carinjenja se mora obaviti i on podrazumeva da za osetljivu robu postoji potvrda adrekvatne inspekcijske službe da je ona ispravna za korišćenje i da neće ugroziti zdravalje i bezbednost građana.

2. Humanitarna pomoć treba da uđe u zemlju BRZO i BEZ KONTROLE! - NETAČNO

Osetljiva roba, poput hrane, vode i lekova mora proći odgovarajuću inspekcijsku kontrolu, jer bi humanitarna katastrofa bila bi još veća da neko od ugroženih građana primi "pomoć" od koje potencijalno može da se razboli.

3. Humanitarna pomoć MOŽE da uđe u zemlju na bilo kom graničnom prelazu! - NETAČNO

Na žalost, inspekcijske službe nisu prisutne na svim prelazima, pa ukoliko humanitarna pomoć stigne na neki od tih prelaza MORAĆE da bude upućena na onaj gde one postoje. Upućivanje na drugi prelaz i čekanje na saglasnost odgovarajuće inspekcijske službe ODUZIMAJU dodatno vreme. Zato treba obratiti posebnu pažnju na to gde i u kom intervalu rade navedene inspekcijske službe da bi se izbeglo dodatno čekanje:

http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=794 (ONLINE)

4. Sanitarna, fitosanitarna i veterinarska inspekcija su deo carinske službe! - NETAČNO

Na graničnim prelazima radi više državnih službi od kojih je Carina samo jedna. Pre nego što se uputi žalba na rad Carine, neophodno je da se učesnik u postupku informiše u KOJOJ službi je došlo do zastoja ili problema. Carinik i da hoće, ne može i ne sme da pusti robu ukoliko nema rešenje odgovarajuće inspekcije da je ona ispravna.

5. Formalnosti oko uvoza humanitarne pomoći ZAVRŠAVAJU SE na graničnom prelazu! - NETAČNO

Na graničnom prelazu formalnosti se završavaju brzo, ali se roba šalje u carinsku ispostavu u unutrašnjosti zemlje radi kontrole. To se radi zbog toga da se ne bi stvarala gužva na graničnom prelazu i da bi se obezbedili što bolji uslovi za detaljan pregled. Vozilo se upućuje ka tačno određenoj unutrašnjoj ispostavi i vozač NE SME samoinicijativno da ode na neko drugo mesto, niti da prekrši zadati rok od najduže 72 sata za pristizanje na odredišnu ispostavu.

6. Robu za prodaju je MOGUĆE prijaviti kao humanitarnu pomoć ili u njoj prošvercovati neku drugu robu! - NETAČNO

Pretpostavka da je usled velikog pritiska robe pregled otežan je pogrešna, jer carinska služba sada raspolaže sa deset mobilnih i jednim stacionarnim skenerom kojima je moguće videti svaki detalj u tovarima, carinici imaju pravo da sprovode tzv. "dubinske kontrole" u unutrašnjosti teritorije, kao i naknadne kontrole robe nad kojom je već okončan postupak, a sinhronizovana akcija sa drugim organima - policijom, tržišnom inspekcijom i pravosuđem, učiniće akcije mnogo efikasnijim.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 1.6.2014.