Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU: NOVI UPLATNI RAČUN ZA ODRŽAVANJE EVROPSKOG PATENTA


Zavod za intelektualnu svojinu obaveštava zastupnike nosilaca evropskih patenata koji su upisani u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu, da su od 1. jula 2014. godine dužni da taksu za održavanje u važnosti evropskog patenta uplaćuju na novi račun.

Novi račun glasi:

840-30686845-62 Zavod za intelektualnu svojinu

Taksa za održavanje evropskog patenta

(poziv na broj: 97+šifra sa kontrolnim brojem opštine na kojoj se nalazi sedište uplatioca)

VAŽNA NAPOMENA : Takse za održavanje evropskih patenata koji su upisani u Registar patenata na osnovu Sporazuma o proširenju (Zakon o ratifikaciji Sporazuma između vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata -"Sl.list SCG-Međ. ugovori" br.14/04), uplaćuju se i dalje na stari račun:

840-742221843-57 Republičke administrativne takse

(poziv na broj 97+šifra sa kontrolnim brojem opštine na kojoj se nalazi sedište uplatioca)

Za sve informacije možete se obratiti gospođi Biljani Jovičić, načelniku Odeljenja za registre na telefon broj 20 25 829, e-mail:bjovicic@zis.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 1.6.2014.