Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Komora se protivi suđenjima putem video linka, odnosno skype aplikacije, jer takva mogućnost nije predviđena zakonom i predstavlja drastično kršenje prava okrivljenog na pravično suđenje


Upravni odbor Advokatske komore Srbije, potpuno razumevajući okolnosti u kojim se našla Republika Srbija usled pandemije izazvane virusom Covid-19, i potrebu za donošenjem mera za suzbijanje mogućnosti zaraze, koje obuhvataju i one mere kojima se odstupa od Ustavom zajamčenih ljudskih prava, ističe da te mere moraju biti donete u zakonitoj proceduri propisanoj Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), i od strane nadležnih organa.

U Republici Srbiji otpočeli su postupci protiv lica koja se sumnjiče da su prekršila mere samoizolacije koji se odvijaju putem video linka, odnosno skype aplikacije, u cilju zaštite kako zaposlenih, tako i lica protiv kojih se vodi postupak. Ovaj novi institut uveden je u naše krivično-procesno zakonodavstvo jednim jednostavnim dopisom Ministarstva pravde sudovima u Republici Srbiji, koji ne može predstavljati valjan osnov za njegovo sprovođenje.

Odredbom člana 200 Ustava Republike Srbije propisano je da "kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike". Takođe, "Vlada je dužna da uredbu o merama kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane. U suprotnom, mere odstupanja prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja. Poštovanje ovih odredbi je važno ne samo zbog njihove ustavne snage već i zbog toga da se jasno konstatuje da saslušanje okrivljenog putem video linka predstavlja odstupanje od zajamčenih prava okrivljenog u postupku, te da ta mera ima ograničeno vremensko važenje i da se mora ukinuti po okončanju vanrednog stanja.

Advokatska komora Srbije ne ulazi u pravo države da donosi i sprovodi mere za koje proceni da su u ovom trenutku svrsishodne u cilju zaštite svih građana, ali ističe da se zakonitost tih mera ne sme dovoditi u pitanje. U tom smislu, neophodno je da Vlada Republike Srbije donose odgovarajuću uredbu u skladu sa napred navedenim ustavnim odredbama.

Bez obzira na ovo, suđenje putem video linka, odnosno skype aplikacije, je mera koja može trajati samo u slučaju vanrednog stanja i pod uslovom da se uslovi za održavanje suđenja ne mogu obezbediti na drugi način. Kao takva, ova mera, u postojećim okolnostima, nije neophodna, jer se ovi uslovi mogu obezbediti poštovanjem propisanih mera za sprečavanje širenja zaraze.

U tom smislu, Advokatska komora Srbije izražava svoje protivljenje uvođenju suđenja putem video linka, odnosno skype aplikacije, kao procesne mogućnosti koja nije predviđena zakonom i predstavlja drastično kršenje prava okrivljenog na pravično suđenje. Advokati Srbije dele zabrinutost sa našim građanima povodom novonastale situacije i daju svoj doprinos svojim predlozima, donacijama i obavljanjem svog posla i u uslovima opasnim po zdravlje i život ljudi. I u takvim okolnostima, međutim, moraju se poštovati odredbe Ustava koje se odnose na zajamčena ljudska prava ukoliko želimo da sačuvamo odlike pravne države.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 30.03.2020.
Naslov: Redakcija