Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU TREBALO BI U JUNU DA BUDE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI: NAJZNAčAJNIJE NOVINE - STVARANJE OSNOVA ZA UVOđENJE JEDNOšALTERSKOG SISTEMA, UVOđENJE GARANTNOG AKTA I ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA SA ADMINISTRACIJOM


Zakon o opštem upravnom postupku, kao krovni za funkcionisanje državne administracije, trebalo bi da doprinese efikasnosti i transparentnosti administracije, unapređenju vladavine prava i odgovornosti, kao i izgradnji podsticajne i predvidive klime za investiranje i poslovanje u Srbiji, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

Zaokruživanje pravnog okvira – donošenje jasnih, nedvosmislenih i kvalitetnih propisa i njihova dosledna primena deo je reformskog paketa, koji će obezbediti uspešnije funkcionisanje privrede i održivi razvoj srpske ekonomije, ukazao je Čadež obraćajući se učesnicima skupa "Novine u upravnom postupanju" u Palati Srbija. Prema rečima predsednika PKS, bez javnog, jasnog i kontrolisanog delovanja javnog sektora i jačanja transparentnosti rada državne administracije, ne vrede ni najbolji zakoni. Privredni uspeh mnogih ekonomija u usponu stimulisan je kvalitetnim rešenjima u zakonodavnom okviru, ali i efikasnošću administracije.

U vrhu liste zamerki privrednika na poslovnu klimu u Srbiji, objasnio je Čadež, jesu komplikovane, dugačke i skupe procedure, neefikasnost birokratije, nedovoljna koordinacija i timski rad na svim nivoima državne uprave. Donošenje Zakona o opštem upravnom postupku, koji moraju pratiti i izmene u matičnim zakonima u pojedinačnim oblastima, i njegovo sprovođenje, trebalo bi da donesu suštinsku promenu u odnosu državne administracije prema građanima i privredi i veću zaštitu njihovih prava, ocenio je Čadež.

Iz ugla privrede najznačajnije novine koje će, prema predloženim rešenjima, doneti novi Zakon o upravnom postupku su stvaranje osnova za uvođenje jednošalterskog sistema, uvođenje garantnog akta, elektronska komunikacija sa administracijom. Primera radi, jednošalterski sistem za izdavanje građevinskih dozvola, uz već usvojene izmene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), mogao bi, kako se procenjuje da Srbiju u ovom segmentu podigne za 40 mesta na rang listi Svetske banke - u Studiji Doing business. To je utoliko značajnije kada se zna da naš rejting pri poslednjem rangiranju pao i da se sada nalazimo na 91. mestu od ukupno 189 zemalja.

 

"Verujem ćemo u svih 10 oblasti koje vrednuje ova studija, od građevinskih dozvola, preko plaćanja poreza, rešavanja problema insolventnosti do izvršenja ugovora, zajednički, u timu koji već radi na poboljšanju propisa i prakse, obezbediti značajan pomak - poboljšati poziciju na svim međunarodnim rang listama koje mere kvalitet poslovne klime i konkurentnost privrede, otkloniti prepreke na koje ukazuju privrednici i privući nove investitore", rekao je Čadež.

Uvođenje novine kao što je Garantni akt, omogućiće potencijalnim investitorima da dobiju tumačenje propisa i pre nego što donesu konačnu odluku i krenu sa realizacijom investicije, daće im veću sigurnost i predvidivost uslova poslovanja. Naravno, obavljanje administrativnih procedura olakšalo bi i prelazak na elektronsku komunikaciju – svuda gde je to moguće, što će privredi uštedeti i vreme i novac. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.4.2015.