Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POLEMIKA U JAVNOSTI OKO ZAKLJUČKA USTAVNOG SUDA RS DA SE NE UPUŠTA U OCENU O USTAVNOSTI BRISELSKOG SPORAZUMA


Polemika u javnosti oko Zaključka Ustavnog suda da se ne upušta u ocenu o ustavnosti kako Briselskih sporazuma, kvalifikujući ih isključivo političkim potezima a ne međunarodnim ugovorom, tako i Zaključka Vlade i Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o prihvatanju tih sporazuma, smatrajući ih pojedinačnim a ne opštim pravnim aktima - ne jenjava. Inicijalno, Briselski sporazumi su sami po sebi doista političke naravi, i po akterima i po suštini. A Zaključak Vlade i Odluka Narodne skupštine o njihovom prihvatanju su formalno pojedinačni pravni akti, doneti povodom jednog konkretnog događaja, određenog političkog procesa: nisu ni apstraktni, ni bezlični, tj. prima facie nemaju opšte-normativnu prirodu. Ali, ako se pogleda sukcesivno, ciljno-funkcionalno uzev upravo su ta dva pravna akta preobražajno uticala na kakvoću Briselskih sporazuma.

Zaključak Vlade i Odluka Skupštine su ih uveli u pravni poredak Srbije - ili pokušali da ih izokola unesu - dajući sporazumima kakav-takav pravni obris potvrđenog međunarodnog ugovora, a sebi posrednu, izvedenu normativnu opštost. Jer, ti i takvi papiri u celini - kao pravno obavezne i izvršne izjave volje - stvarali su i stvaraju prava i dužnosti za neodređen broj lica, uspostavljaju nove pravne odnose, gasili i gase, odnosno menjaju predviđene zatečene pravne situacije koje se tiču svakoga ko se u njima našao i nađe.

Tako je veštački (po)rođena respektabilnost njihovih jurističkih učinaka - sve dok se na propisan način ne odstrane iz ovdašnjeg pravnog života. AUstavni sud, pored ostalog, odlučuje o "saglasnosti opštih pravnih akata sa Ustavom", kao i o "saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom" (u kontekstu člana 167. stav 1. tač. 1-2. Ustava). Zaključak i Odluka su bili neophodni da bi se Sporazumi mogli u Srbiji sprovesti. Zaključak i Odluka su tom prilikom skupno namenski odigrali ulogu sui generis ratifikacionih instrumenata, jednog odobravajućeg parazakona, karikaturalnog lex individualis-a! 

Izvor: www.danas.rs, Zoran R. Tomić

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print