Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U MARTU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije, za 21 radni dan u martu, realizovano je ukupno 15,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,5 miliona, ili 29,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,8 miliona, ili 70,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 730.553, od čega se 513.961 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 216.592 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.606,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,5 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 171,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.460 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja realizovano je ukupno 3.793 plaćanja, u vrednosti od 31.581.907,14 evra. I ovaj sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.4.2014.