Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


SOFTVERSKA PODRŠKA SISTEMU ZA RASPODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA: • Zahtev za dozvole se može plasirati direktno od strane prevoznika u elektronskoj formi, a prevoznik je dužan da štampanu formu zahteva uputi lično ili poštom na pisarnicu •

DOKAZI O POREKLU ROBE I POČETAK PRIMENE REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU OD 1.4.2014. GODINE

OBAVEZE REZIDENTA - PRAVNOG LICA PO OSNOVU FINANSIJSKOG ZAJMA KOJI ODOBRAVA NEREZIDENTU - ZAVISNOM DRUŠTVU

Izvor: Paragraf Lex