Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


STATUT UNIVERZITETA

KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU AKREDITACIJE PROGRAMA OBUKE ZA STRUČNE RADNIKE I STRUČNE SARADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 31/2014

NEMOGUĆNOST PONOVNE DODELE MANDATA ODBORNIKU KOME JE MANDAT ODBORNIKA PRESTAO ZBOG PREUZIMANJA DRUGE DUŽNOSTI U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI LOKALNE UPRAVE

Izvor: Paragraf Lex