Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NA ZLATIBORU ODRŽANA XXI ZIMSKA ŠKOLA EVROPSKOG PRAVA: Razmatrana aktuelna pitanja u pravu EU i domaćem pravu


U organizaciji Udruženja za evropsko pravo, na Zlatiboru je u periodu od 27. do 29. februara 2020. godine, održana XXI Zimska škola evropskog prava, koja je i ovog puta privukla učesnike čije je interesovanje usmereno ka evropskom pravu i njegovim tekovinama.

Rad škole bio je podeljen u 3 celine po danima, i to:

- Internacionalizacija ili nacionalizacija prava EU - gde se, između ostalog govorilo o "Mini Šengenu" i evropskoj perspektivi zapadnog Balkana, kao i o odnosu prava EU i unutrašnjeg prava, kako u Srbiji, tako i u BiH,

- Aktuelna pitanja u RUGIPP, među kojima je posebno obrađena odgovornost rukovodilaca organa uprave i službenih lica u višestranačkim upravnim stvarima, kao i nadležnost RUGIPP, ali i primena Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka US) u praksi,

- Aktuelna pitanja u ERS i EPS, poput rešavanja investicionih sporova iz oblasti elektroprivrede, oporezivanja energenata, a razmatran je i Nacrt zakona o električnoj energiji u Republici Srpskoj.

Među predavačima, pored rukovodioca škole, akademika prof. dr Radovana Vukadinovića, učestvuju brojni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, i to ugledni profesori, sudije i rukovodioci javnih službi i većih privrednih subjekata, a nakon svakog predavanja usledile su zanimljive diskusije.

Svim učesnicima namenjeni su sertifikati o pohađanju Zimske škole evropskog prava, a kompanija Paragraf je i ovog puta pokrovitelj Škole u vidu obezbeđivanja materijala za rad.

Izvor: Redakcija, 01.03.2020.