Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Uslovi za odobravanje kredita ženama koje su na porodiljskom odsustvu drugačiji u različitim bankama. Naknadu na porodiljskom isplaćuje država, pa firme ne mogu da izdaju potvrde. Iz Ministarstva za rad navode da nemaju obavezu dostavljanja obračunskih listića ženama na porodiljskom odsustvu


Mnoge porodilje poslednjih meseci nisu uspele da produže dozvoljene pozajmice, niti podignu kredit. Pred njih se, kao nepremostiva prepreka, isprečio dokaz poslodavca o isplaćenim zaradama. Po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) naknadu na porodiljskom isplaćuje država, pa firme ne mogu ni da izdaju potvrde. Nisu, međutim, sve banke podjednako stroge u svojim procedurama, ali ima i onih koje se striktno drže procedure.

Iako uredno prima naknadu na porodiljskom odsustvu, Beograđanka Lidija N. nije uspela da produži dozvoljeni minus.

- U Vojvođanskoj banci su mi tražili da mi poslodavac popuni zahtev za administrativnu zabranu, jer im je to nova procedura - objašnjava Lidija. - Kada sam otišla u firmu, uverili su me da to ne mogu, jer mi oni i ne isplaćuju zaradu. Izdali su mi uobičajenu potvrdu o zaposlenju. U banci su, međutim, insistirali da poslodavac popuni njihovu potvrdu o zaposlenju. U kompaniji to nisu mogli, jer je ona podrazumevala i podatke o zaradi. Na kraju sam jednostavno odustala.

I zaista, pojedine banke prilično obazrivo pristupaju kreditiranju porodilja. Primera radi, u OTP banci postoji "neka" mogućnost, ali se svaki slučaj posmatra pojedinačno. I ne znači da će se svakoj mami izaći u susret.

U Komercijalnoj banci nude mogućnost odobravanja kreditnih proizvoda i dozvoljenog prekoračenja klijentima koji su u trenutku podnošenja zahteva na porodiljskom odsustvu, odsustvu radi nege deteta ili odsustvu radi posebne nege deteta. Za to, međutim, važe posebni uslovi:

- Prilikom apliciranja za kreditni proizvod ili dozvoljeno prekoračenje, klijent je u obavezi da dostavi banci uobičajenu dokumentaciju koja obuhvata: overeni zahtev za odobrenje plasmana, odnosno potvrdu poslodavca sa overenom prosečnom tromesečnom zaradom, koju je klijent ostvario do otvaranja porodiljskog bolovanja uz napomenu na koje mesece se prosek odnosi. Takođe je, tvrde, neophodno dostaviti i rešenje o visini primanja tokom porodiljskog bolovanja izdatog od strane Ministarstva za rad - Sekretarijat za socijalnu zaštitu, kao i potvrdu Sekretarijata za socijalnu zaštitu o visini isplaćenih primanja. Za odobrenje kreditnih proizvoda, klijent je u obavezi da dostavi i rešenje o administrativnoj zabrani koje overava poslodavac - kažu u ovoj banci.

Većina firmi na ovakvo rešenje ne želi da lupi pečat, jer porodiljama novac ne isplaćuju oni, već država.

U Rajfajzen banci objašnjavaju da se kod njih porodilje ne susreću sa ovakvim problemima.

- Odobravamo kredite porodiljama - kažu u ovoj instituciji. - Ukoliko je klijent naše banke i prima zaradu kod nas, za kredit joj je potrebna samo lična karta, a uslovi su isti kao i za sve klijente. Ukoliko porodilja nije naš klijent, potrebno je da dostavi potvrdu iz firme kako bi se video status zaposlenja - da li radi na određeno ili neodređeno, kao i rešenje da joj se priznaje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.

Dobra stvar je što se naknada na porodiljskom odsustvu isplaćuje direktno ženama, pa su sprečena kašnjenja, saglasni su u udruženjima roditelja. Međutim, da bi se problem rešio mora da postoji saradnja poslodavca, Ministarstva za rad koje isplaćuje platu i banke. I dok mame ne mogu da ostvare svoja prava, u bankama se pravdaju da nemaju šifru za takva primanja i po procedurama traže potvrdu firme koju ona ne može da izda.

Stiglo je objašnjenje Ministarstva za rad. Iz ovog Ministarstva navode da nemaju obavezu dostavljanja obračunskih listića ženama na porodiljskom odsustvu.

- Izuzetno od navedenog, nadležni imaju obavezu da, na zahtev korisnika, dostave listić i druge potvrde o isplaćenim zaradama, kao i obavezu dostavljanja listića o godišnjim ostvarenim prihodima. Na zahtev se izdaju i potvrde o isplaćenim naknadama zarade u svrhu ostvarivanja "trudničkog bolovanja", vaučera za odmor, dozvoljenog minusa i kredita.

Objašnjavaju da se ova potvrda izdaje u Službi dečje zaštite u mestu prebivališta porodilje.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, S. Bulatović, 27.02.2020.
Naslov: Redakcija