Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Zaposleni u javnom sektoru koji izmire obavezu za fakturu van Registra reskiraju novčane kazne od 5.000 do 150.000 dinara. Privrednici koji ne prijave obavezu koju imaju prema državi, odnosno koji ne dostave fakturu, rizikuju kaznu do 100.000 dinara


Privrednici koji sarađuju s javnim sektorom uskoro će svoje obaveze, i to dokumentovano, morati da dostave Centralnom registru faktura.

Novi Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) predviđa da fakture koje nisu u registru neće moći da se naplate. Te novine odnose se samo na plaćanja na relaciji javni sektor – privatni sektor.

Na sajtu Uprave za trezor, gde će se Registar voditi, piše da će on početi rad 1. marta 2018. godine. U Uniji poslodavca Srbije pak kažu da će, po informacijama koje oni imaju, to biti 1. aprila.

Pomenutim novinama privrednici nisu baš oduševljeni. Smatraju da će obaveza da prijave fakture doneti više administrativnog posla. S druge strane, stručnjaci smatraju da bi to moglo pomoći da se obaveze javnog sektora izmiruju ažurnije.

Sadašnji Zakon, usvojen je još 2012. godine. Njime je predviđeno da javni sektor plaća obaveze u roku od 45 dana. To se listom ne poštuje.

U Uniji poslodavaca Srbije smatraju da Registar nije loša ideja. Međutim, primenu treba uskladiti sa stanjem na terenu. Počasni predsednik Unije poslodavca Srbije Nebojša Atanacković kaže:

Prijavljivanje faktura će za pojedine kompanije biti prilično obiman posao, smatra on.

Kako dodaje, ako recimo, jedna farmaceutska kompanija ima 3.000 faktura dnevno prema javnom sektoru, koliki je posao da se to prijavi Registru ne treba posebno ni objašnjavati.

S druge strane, nastavlja on, imamo kompanije koje su posrednici u poslovima vezanim za saradnju s javnim sektorom.

Tu je potrebno da se svaka obaveza prefakturiše, što takođe zahteva dodatno administriranje, zaključuje Atanacković.

Zaposleni u javnom sektoru koji izmire obavezu za fakturu van Registra reskiraju prilično visoke novčane kazne.

One se kreću od 5.000 do 150.000 dinara. Privrednici koji ne prijave obavezu koju imaju prema državi, odnosno koji ne dostave fakturu, rizikuju kaznu do 100.000 dinara.

Na više administriranja vezanih za početak rada Registra faktura privrednici su se žalili i računovodstvenim agencijama. O tome kakve bi koristi, uz veću papirologiju, Registar mogao doneti partnerima javnog sektora finansijski stručnjak Đerđ Pap kaže:

Ukoliko bi taj način evidencije doprineo da se poštuju rokovi plaćanja i redosled prijema faktura, to bi svakako pomoglo da se obaveze javnog sektora izmiruju na vreme, navodi Pap i primećuje da uvođenje takve evidencije govori o tome da javni sektor ne može sam da savlada evidenciju o sopstvenim dugovanjima, pa u pomoć zove privatni.

Registracija privrednika koji rade s javnim sektorom je u Upravi za trezor. Zainteresovani se mogu evidentirati elektronski na sajtu Uprave za trezor. Sledeći korak biće prijavljivanje faktura.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 01.03.2018.
Naslov: Redakcija