Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA: O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju upravnika u pisanoj formi, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, i o tome sačiniti belešku


Skupština grada Novog Sada donela je Odluku o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017) kojom je predviđeno je da građani više ne pozivaju samostalno komunalnu policiju kada je u zgradi u kojoj žive buka ili bilo kakvo drugo remećenje mira - već sve probleme u pisanoj formi prijavljuju upravniku zgrade/stambene zajednice, a koji potom one koji prave probleme treba da - uči ponašanju.

Član 44 ove Odluke propisuje da o nepoštovanju kućnog reda stanari prvo obaveštavaju upravnika u pisanoj formi, a on će po prijemu pisanog obaveštenja da pouči prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, pa će da sačini belešku. Ukoliko se stanar ni nakon toga ne pridržava pravila kućnog reda, učinjeni prekršaj se prijavljuje komunalnoj policiji.

Međutim, tu nije kraj - član 45 Odluke propisuje da je upravnik u obavezi da "pomogne" komunalnoj policiji u obavljanju posla, tako što će ukazati na pojedinačne propuste stanara i dati podatke o stanarima koji se ne pridržavaju opštih pravila kućnog reda u zgradi. Komunalna policija može da izda prekršajni nalog.

Ovakva načela izazvala su revolt dela građana i upravnika zgrada, koji su se javili Zaštitniku građana Novog Sada. Kako kažu, neverovatno je da komunalna policija neće izlaziti na teren po pozivu građana i da postoji obaveza pisanog obraćanja upravniku zgrade - čak i u situaciji da se neko, recimo, nasilno ponaša ili pravi buku u tri sata ujutru.?

- Zaštitnik građana Novog Sada primio je više pritužbi u kojima se građani žale iz razloga što Odlukom nije regulisan način ponašanja stanara u stambenim zgradama po pitanju buke koji bi zaštitio stanare, onako kako su to uradili drugi gradovi. Potom, žale se na proceduru obaveštavanja komunalne policije koja je vrlo komplikovana, što odlaže vreme reakcije. Nadalje, građani navode da je potrebno da komunalne službe reaguju na prijave bilo da su od strane stanara ili upravnika, te postavljaju pitanje šta da rade stanari ukoliko je upravnik odsutan - kaže Zaštitnica građana Marina Popov Ivetić.

Kako dodaje, jedno udruženje građana prijavilo je da komunalci zahtevaju prisustvo upravnika kada se postupa po kršenju kućnog reda, što nije u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) - naime, član 53 ovog Zakona ni u jednoj rečenici ne propisuje ovu obavezu upravnika, već definiše da je isti dužan da evidentira problem, ne i da izlazi na teren.

Kako kaže predsednik Udruženja privatnih licenciranih upravnika Novog Sada Nebojša Berak, ova Odluka koju je usvojila Skupština grada je neustavna i problematična po više osnova. Prvo, odluka prebacuje dužnosti komunalne policije delimično na upravnike.

- Zbog čega plaćamo komunalnu policiju? Ovo je totalno rasulo. Zbog čega bih ja morao da budem prisutan na licu mesta, da hrabrim i bodrim komunalnog policajca da radi svoj posao? Besmisleno je i to što će meni stanar slati mejl ako se nešto dogodi u tri ujutru. Šta ćemo ako ja nisam tu? - navodi Berak.

Takođe u članu 6 Odluke pominje se "porodično slavlje" kao posebna okolnost, iako nije jasno definisano šta se pod tim misli. Zato se Zaštitnica građana Marina Popov Ivetić obratila Skupštini grada Novog Sada sa zahtevom da protumači čitav član šest, a posebno šta znači "porodično slavlje".

Ove sedmice će po pitanju Zakona biti održan sastanak u Ministarstvu građevinarstva sa svim upravnicima zgrada, a na sastanku će biti potegnuto i pitanje ove odluke Grada Novog Sada.

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017)

Član 44

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju upravnika u pisanoj formi, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, i o tome sačiniti belešku.

Ukoliko se stanar ni nakon toga ne pridržava opštih pravila kućnog reda, učinjeni prekršaj treba prijaviti nadležnoj inspekciji, kako bi ona preduzela mere u skladu sa Zakonom.

III NADZOR

Član 45

Nadzor nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava za inspekcijske poslove preko komunalnog i građevinskog inspektora.

Upravnik je dužan da pruži pomoć inspektorima iz stava 2. ovog člana, tako što će ukazati na pojedinačne propuste stanara i dati podatke o stanarima koji se ne pridržavaju opštih pravila kućnog reda u zgradi.

Inspektori iz stava 2. ovog člana ovlašćeni su da izdaju prekršajni nalog.

Izvor: Vebsajt Blic, 01.03.2018.
Naslov: Redakcija