Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA: Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva jedanput godišnje, od 1. marta do 30. aprila tekuće godine. Podsticaji za biljnu proizvodnju iznose 2.000 dinara po hektaru. Po jednom gazdinstvu se može dobiti subvencija za najviše 20 hektara


U skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 9/2016), od 1. marta se predaju zahtevi za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2017. godini. Zahtev se predaje jednom godišnje, Ministarstvu finansija, odnosno njegovoj Upravi za trezor. Rok za predaju je 30. april 2017. godine. Podsticaji za biljnu proizvodnju iznose 2.000 dinara po hektaru. Po jednom gazdinstvu se može dobiti subvencija za najviše 20 hektara.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016, 93/2016 i 105/2016), subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su na 4.000 dinara po hektaru, i to 2.000 kao osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju i 2.000 za regres za đubrivo.

Novi Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017), propisuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje tog podsticaja ako su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće.

Odobrava se regres od deset dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.

Kako se navodi u ovom Pravilniku, uz zahtev se podnosi original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase. Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i originalni račun.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 28.02.2017.
Naslov: Redakcija