Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: U skladu sa Zakonom rok za obavezno održavanje skupštine na kojoj se bira upravnik istekao je 1. marta, dok je 15. mart 2017. godine krajnji rok za podnošenje prijave za upis stambene zajednice odnosno upravnika. Stambene zajednice i upravnike još uvek nema ko zvanično da registruje jer lokalne samouprave nisu postavile registratore - osobe koje će vršiti popisivanje istih


Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), koji je stupio je na snagu 31. decembra 2016. godine, predviđene su obaveze stambenih zajednica, kao i rokovi za izvršenje istih.

Član 40. stav 3. Zakona propisuje obavezu za stambenu zajednicu da u roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica mora da održi prvu sednicu skupštine na kojoj se bira upravnik, a saziva je lice koje je do donošenja ovog Zakona vršilo dužnost predsednika skupštine zgrade, odnosno saveta zgrade, a ukoliko takvo lice ne postoji, bilo koji vlasnik posebnog dela zgrade.

Stav 4. istog člana predviđa da je upravnik ili lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice dužno da podnese prijavu za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u Registru stambenih zajednica, u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene.

Član 137 predviđa da danom stupanja na snagu ovog Zakona - 31.12.2016. godine, stambene zgrade (u kojima najmanje dva lica imaju pravo svojine na dva posebna dela) postaju stambene zajednice i stiču svojstvo pravnog lica, te da su stambene zajednice pravni sledbenici stambenih zgrada u poslovima nastalim prema propisima o održavanju stambene zgrade.

Analizirajući navedene članove dolazimo do dva obavezujuća roka:

• Rok za održavanje skupštine na kojoj se bira upravnik - 1.3.2017. godine;

• Rok za podnošenje prijave za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju promene drugih podataka - 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, a najkasnije do 15.3.2017. godine.

Ukoliko postojeće stambene zgrade, sada stambene zajednice ne ispune navedene obaveze, Zakon predviđa više posledica. Tako, prema članu 57. Zakona, uvešće se prinudna uprava, poveravanjem poslova upravljanja profesionalnom upravniku, u slučaju da prijava za upis stambene zajednice ne bude podneta u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, najkasnije do 15.3.2017. godine.

Postupak uvođenja prinudne uprave imenovanjem profesionalnog upravnika (član 57) pokreće se podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela, a postupak vodi nadležna opštinska, odnosno gradska uprava, koja rešenjem imenuje profesionalnog upravnika sa liste koja se vodi u registru profesionalnih upravnika. Profesionalni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju.

Pored prinudne uprave, nepoštovanje Zakonom propisanih rokova dovodi i do ispunjenja uslova za izricanje prekršajne sankcije.

Postojaće prekršaj fizičkog lica kao vlasnika posebnog dela, te će isti biti kažnjen novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara, ako kao izabrani upravnik ne podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika u roku od 15 dana od prve sednice skupštine, odnosno promenu upravnika i registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u registru stambenih zajednica u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine.

Za prekršaj stambene zajednice zaprećena je novčana kazna od 50.000 do 2.000.000 dinara, između ostalog i ukoliko se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica, odnosno ne registruje upravnika stambene zajednice.

Problem nastaje kada stambene zajednice ispune svoju obavezu i održe sednicu čije držanje je propisano Zakonom. Naime, stambene zajednice i upravnike još uvek nema ko zvanično da registruje jer lokalne samouprave nisu postavile registratore - osobe koje će vršiti popisivanje istih.

Prema prelaznim i završnim odredbama Zakona, nadležni organi će doneti podzakonske akte propisane ovim Zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno do 1. juna 2017. godine, što je više od tri meseca kasnije u odnosu na obaveze koje imaju stambene zajednice. Dalje, (prema članu 138) registri i Jedinstvena evidencija će se uspostaviti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona - do kraja 2017., odnosno do početka 2018. godine. Istim članom, stav 2, je propisano da će skupština ili savet zgrade formiran u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Vidimo da su istim zakonom propisana dva različita roka za istu obavezu - obavezu registracije stambene zajednice. Prvi propisani rok ističe 15.3.2017. godine, a drugi rok ističe više od godinu dana kasnije (najkasnije) 30.6.2018. godine!?

Dakle, uzevši u obzir sve sukobljene norme ovog Zakona koje se odnose na registraciju stambenih zajednica i upravnika, ali i uzevši u obzir da nisu doneti ni podzakonski akti potrebni da bi se uvela prinudna uprava, zaključujemo da ovako međusobno sukobljene norme onemogućuju primenu Zakona, ali i uveliko doprinose nesigurnosti kako građana, tako i onih odgovornih lica u zgradama koje mogu da budu kažnjene prema citiranim odredbama, te da strogo pravnički gledano ne postoji način da se prevaziđe ova situacija, osim izmenama novodonetog propisa.

Izvor: Redakcija, 01.03.2017.