Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA: STRUčNJACI SMATRAJU DA JE PREčESTO KORIšćENJE AUTENTIčNOG TUMAčENJA ZAKONA ZNAK MANJKAVOSTI ZAKONA, ALI DA JE PRIHVATLJIVO KADA SE NEKI ZAKONSKI AKT RAZLIčITO INTERPRETIRA


Aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srbije pribegao je javnosti do sada manje poznatoj praksi usvajanja autentičnih tumačenja zakona, za koju u vladajućoj koaliciji kažu da nije znak da su zakoni loši, već da treba otkloniti eventualne nedoumice u njihovoj primeni.

Stručnjaci ukazuju da bi prečesto korišćenje tog modela moglo biti znak manjkavosti zakona, ali ne misle da je loše posegnuti za autentičnim tumačenjima kad se uoči da se neki zakonski akt različito interpretira.

Aktuelni saziv parlamenta do sada je pribegao autentičnom tumačenju sedam zakona, od čega su dva predloga odbijena, a o jednom poslanici tek treba da se izjasne.

Profesor Pravnog fakulteta, Milan Škulić, objašnjava da je autentično tumačenje zakona vrsta interpretacije zakonskih normi i da se dešava kad u praksi počne da "škripi" primena zakona ili dođe do nesporazuma oko njegovog tumačenja.

"To ne bi trebalo da se dešava preterano često, jer bi to ukazalo na loš kvalitet zakona. Generalno je pravilo da nije dobro kad se Narodna skupština suviše bavi autentičnim tumačenjem, jer to ukazuje da je došlo do nekih propusta u izvornim zakonima koji se potom moraju tumačiti", kaže Škulić.

On, međutim, dodaje i da nije ni loše da se nekad pribegne takvoj vrsti tumačenja, jer je, kaže, i to bolje nego da u praksi ostanu praznine i da neki zakoni ne mogu da se primenjuju.

To tumačenje je neka vrsta pomoći onima koji zakon primenjuju i, s obzirom na važnost pitanja, autentično tumačenje zakona se usvaja u formi po kojoj se zakon i donosi, odnosno o njemu se izjašnjavaju svi poslanici, objašnjava Škulić.

Aktuelni saziv parlamenta ukupno je doneo autentična tumačenja za četiri akta:

Autentična tumačenja Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) i Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon), kojima je trebalo da budu razjašnjene nedoumice u vezi sa pravima fotografa, odnosno kandidaturom za izbor članova Saveta REM-a, digla se prašina u javnosti, pa oni na kraju nisu usvojeni.

Na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine nalazi se Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U obrazloženju ovog Predloga navedeno je da postoje nedoumice koje su se pojavile u praksi prilikom sprovođenja postupka privatizacije, odnosno prodaje imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija