Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: ZAPOSLENOM MOżE DA PRESTANE RADNI ODNOS AKO ZA TO POSTOJI OPRAVDAN RAZLOG KOJI SE ODNOSI NA POTREBE POSLODAVCA I TO AKO USLED TEHNOLOšKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA PRESTANE POTREBA ZA OBAVLJANJEM ODREđENOG POSLA ILI DOđE DO SMANJENJA OBIMA POSLA


Kada zaposleni ispuni godine staža koje su uslov za penzionisanje, bez obzira na to što još uvek nema 65 godina, može odlukom poslodavca biti penzionisan, mada to znači da će trajno primati ček umanjen po 0,34 odsto po broju meseci koji mu nedostaju do ispunjenja propisanih 65 godina.

D. M. je pitao da li ga gazda, zbog toga što je prošlog meseca napunio 40 godina staža, a ima tek 60 života, može proglasiti tehnološkim viškom i poslati u penziju.

U Fondu PIO objašnjavaju da na osnovu člana 179 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) poslodavac to može učiniti, ali ima zakonsku zabranu da na isto radno mesto zaposli drugo lice tokom naredna tri meseca. Ako učini suprotno, onda D. M. ima prednost za ponovno zapošljavanje.

Ukoliko ga poslodavac proglasi tehnološkim viškom, mora mu isplatiti otpremninu u skladu s opštim aktom ili ugovorom o radu. Međutim, D.M. ne mora odmah da ode u penziju, već, po tumačenju, kao tehnološki višak ima pravo da se u roku od 30 dana prijavi filijali NSZ-a, gde može ostvariti pravo na novčanu naknadu po članu 67 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015). Nju može primati 12 meseci i za taj period mu teče radni staž.

Tek nakon toga može tražiti da ide u prevremenu penziju, koja bi mu bila mesečno umanjena 0,34 procenta do 65 godine, a u njegovom slučaju to je 16,32 odsto.

Pošto su sindikati Vladi Republike Srbije podneli zahtev da se menja upravo član Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) o trajnosti prevremene penzije, dok D.M. bude godinu na evidenciji nezaposlenih, moguće je da će sindikalni predlog biti prihvaćen i prevremenost ukinuta ispunjenjem uslova o 65 godina života.

To znači da bi samo četiri godine primao umanjenju penziju, a nakon toga punu. Dakako, to je samo u naznakama, ali bi, po računici Fonda PIO, za njega najbolje bilo da pokuša da se posle godine provedene na Birou zaposli i radi još četiri godine do pune penzije. Tim pre što bi tada imao čak 45 godina staža pa bi time i penzija bila veća.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 01.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija