Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: RADNA MESTA, ZVANJA I POLOżAJI SVRSTAVAJU SE U 13 PLATNIH GRUPA, A OSNOVNA PLATA ODREđIVAćE SE MNOżENJEM OSNOVICE ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA SA KOEFICIJENTOM, KOJIH IMA 500. PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA VREME BOLOVANJA IZNOSIćE 65 ODSTO PROSEčNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI U KOJU SU URAčUNATI I DRUGE NAKNADE KAO šTO SU DODACI ZA DEżURSTVA, RAD VIKENDOM I ZA PRAZNIKE, PREKOVREMENI I NOćNI RAD, REGRES. PO OSNOVU MINULOG RADA PLATE ćE IM BITI UVEćANE ZA 0,4 OSTO ZA SVAKU GODINU STAżA. ISPLATA REGRESA I TOPLOG OBROKA NEćE BITI URAčUNATA U KOEFICIJENT NA OSNOVU KOJEG SE OBRAčUNAVA OSNOVNA PLATA, VEć ćE SE ISKAZIVATI POSEBNO


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kojim se uređuju plate za oko 500.000 zaposlenih, a čiji je cilj da svi primaju istu platu za isti posao.

Zakonom se uređuju plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u policiji, u Vojsci Srbije, u organima koje je osnovala Vlada Repubike Srbije, kao i u javnim agencijama.

Zakon će se primenjivati od 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine na policijske službenike, zaposlene u Vojsci Srbije i u drugim službama bezbednosti.

Radna mesta, zvanja i položaji svrstavaju se u 13 platnih grupa, a osnovna plata određivaće se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentom, kojih ima 500.

Plata zaposlenih u javnom sektoru za vreme bolovanja iznosiće 65 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci u koju su uračunati i druge naknade kao što su dodaci za dežurstva, rad vikendom i za praznike, prekovremeni i noćni rad, regres.

Po osnovu minulog rada plate će im biti uvećane za 0,4 osto za svaku godinu staža.

Isplata regresa i toplog obroka neće biti uračunata u koeficijent na osnovu kojeg se obračunava osnovna plata, već će se iskazivati posebno.

Zakon uvodi red u sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, ispravlja statusne neujednačenosti i probleme koje su se dešavale u praksi.

Tim Zakonom u prošlost će otići više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera.

Usvajanje Zakona je uslov Svetske banke za dodelu kredita Vladi Republike Srbije od 75 miliona dolara za reformu javnog sektora.

Izvor: Vebsajt N1 info, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija