Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: OD 1. MARTA 2016. GODINE POčELA PUNA PRIMENA ELEKTRONSKOG PODNOšENJA ODREđENIH PORESKIH PRIJAVA


Shodno utvrđenim rokovima, poreski obveznici od 01. marta 2016. godine isključivo elektronski podnose prijave:

  • poreza na premije neživotnog osiguranja;
  • doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
  • samooporezivanje fizičkih lica;
  • poreza na dobit po odbitku i
  • poreza na dobit po rešenju.

Prema rečima direktora Poreske uprave, Dragane Marković, tokom probnog perioda za elektronsko podnošenje novih prijava, u prethodna dva meseca poboljšan je novi sistem usluga, između ostalog, zahvaljujući korisnim sugestijama poreskih obveznika koji su aktivno učestvovali u testiranju novih prijava.

Korisnička uputstva za podnošenje ovih prijava sukcesivno se objavljuju na sajtu Poreske uprave, a video uputstva za podnošenje poreskih prijava možete pogledati posredstvom linkova:

Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik PP OPO

Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD -O

Za detaljnije informacije, obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na broj telefona 0700-700-007 za pozive sa fiksnog ili 011/331 01 11 za pozive sa mobilnog telefona.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 01.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija