Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: LEKARSKA KOMORA SRBIJE TRAżI POVLAčENJE RADNE VERZIJE NACRTA


Pravna baza Paragraf Lex

Skupština LKS donela je odluku da od Ministarstva zdravlja traži da povuče iz procedure Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, i da u sastav radne grupe za izradu Nacrta uključi i predstavnike komora zdravstvenih radnika.

Istom odlukom nalaže se pravnom zastupniku Komore da izradi pravno obrazloženje zahteva, kao i povezivanje sa međunarodnim komorama radnika u zdravstvu, u cilju podrške u pomoći u ostvarivanju zahteva za povlačenje teksta Nacrta iz procedure.

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 01.03.2015.