Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG NOVOG ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: NAPUšTA SE KONCEPT SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE VIšE JAVNIH FUNKCIJA, A PREDLAżE SE DA AGENCIJA DOBIJE PRAVO NEPOSREDNOG UVIDA U DOKUMENTACIJU DRUGIH DRżAVNIH ORGANA I PRAVNIH LICA


Pravna baza Paragraf Lex

Predlog novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije mogao bi već na leto da bude u skupštinskoj proceduri, izjavila je direktorka Agencije Tatjana Babić.

Vazeći zakon, prema njenim rečima, u mnogim odredbama je nedovoljno jasan i precizan te da ga je neophodno izmeniti.

"Zakon treba da bude jasan i precizan ne samo zbog nas koji ga primenjujemo već i zbog samih funkcionera jer je dosta odredaba podložno različitim tumačenjima. Tako i oni sami koji podležu obavezama i zabranama ponekad, ne namerno, ne znaju kako treba da se ponašaju", rekla Babić..

Sada, ukazala je, pojedine važne povrede zakona nisu sankcionisane.

"Koncept zakona koji Agencija predlaže je suštinski drugačiji od koncepta važećeg zakona naročito kada su u pitanju sukob interesa i kontrola imovine funkcionera", ističe Babić i dodaje da se u predloženom modelu zakona napušta koncept saglasnosti za obavljanje više javnih funkcija ili drugih poslova, odnosno delatnosti koji predviđa važeći zakon.

Prema njenim rečima, time se sužava diskrecija onoga ko donosi odluku, a odgovornost se prebacuje na funkcionera u celosti, odnosno funkcioner je taj koji mora da zna pravila ponašanja i da u skladu sa tim postupa u svakom slučaju.

Babić objašnjava da funkcioner može da se obrati Agenciji ako ima dilemu, ali da će, ako povredi zakon, Agencija sprovesti zakonsku proceduru.

Smatramo da i same sankcije, koje na kraju slede ukoliko se utvrdi povreda zakona, treba da budu u vecoj meri individualizovane jer postoje brojne nijanse i nije svaka povreda zakona za istu sankciju.

 Ističe i da bi Agencija novim zakonom trebalo da dobije veća ovlašćenja.

"Smatramo da Agencija treba da dobije pravo neposrednog uvida u dokumentaciju drugih državnih organa i pravnih lica. Time bi se značajno ubrzao postupak pred Agencijom", rekla je Babić.

Navodi da prema važećem zakonu Agencija nema neposredan pristup dokumentaciji drugih državnih organa i pravnih lica.

"Mi u praksi treba, kada su nam potrebni neki podaci, da se obraćamo pismenim putem drugim državnim organima i pravnim licima. To zahteva postupak koji ponekad u praksi traje dugo", objašnjava Babić dodajući da često može da dođe do zastarelosti pokretanja prekršajnog postupka.

Prema sada važećem zakonu Agencija može da od banke zatraži podatke, ali one, pozivajući se na poverljivost podataka, često u praksi odbijaju da ih daju.

"Mi bez tih podataka praktično ne možemo da vršimo kontrolu imovine tako da smatramo da Agencija svakako treba da bude jedan od organa kojima bi banke bile u obavezi da dostavljaju podatke. To pravo već imamo po Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)i ne vidim zašto ga ne bi dobili i našim matičnim zakonom", rekla je Babić.

Ona je optimista i veruje da bi Predlog zakona u skupštinskoj proceduri možda mogao da se nađe već na leto, a u svakom slučaju do kraja godine, što je u skladu sa Akcionim planom.

Ovih dana je održan prvi sastanak radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a Babićeva, koja rukovodi tim telom, tvrdi da radna grupa ima dobar osnov za rad jer je Agencija izradila Model novog zakona i u julu ga je u formi inicijative podnela resornom ministarstvu i Narodnoj skupštini.

Babić smatra i da je dobro što se u radnoj grupi, pored predstavnika Ministarstva pravde, Saveta za borbu protiv korupcije, prekrsajnog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Odbora Agencije i nevladinih organizacija, nalazi i više predstavnika Agencije. 

Izvor: B92, 28.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print