Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE BANKARSKIH KLIJENATA "EFEKTIVA": Udruženja banaka Srbije obeshrabruje građane u ostvarivanju njihovih prava, a povodom sporne naplate troškova obrade kredita


Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata Efektiva kritikovalo je reakciju Udruženja banaka Srbije (UBS) na pravosnažnu presudu Apelacionog suda o naknadi za obradu kredita, ocenivši da je ona ciljana da obeshrabri građane u ostvarivanju njihovih prava i "umanji broj tužbi koje će banke dobiti u narednom periodu".

UBS je povodom prve pravosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu, kojom je jednoj banci osporena naplata naknade troškova obrade kredita jer ih naplaćuje kroz kamatu, saopštilo da je ništavost odredbe o naplati te naknade "utvrđena samo u tom jednom konkretnom slučaju koji se ne primenjuje na sve ostale slične slučajeve".

Udruženje banaka je takođe ocenilo da se "predmetnom presudom stvara pravna nesigurnost kod rešavanja ovih slučajeva, stvara negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja".

Efektiva navodi da "doneta presuda upravo vraća nadu građanima Srbije u pravnu sigurnost zemlje".

Kako tvrdi, banke su u proteklih 15 godina obilato koristile "dosadašnju pravnu nesigurnost..... i od svojih korisnika nezakonito, po raznim osnovama, naplatile preko 100 miliona evra, koje su zatim iznele iz zemlje".

U saopštenju se dodaje da su banke u Srbiji nezakonito povećavale kamate na kredite u otplati, isplaćivale kredit po nižem a naplaćivale po višem kursu, naplaćivale razne fantomske provizije, itd.

"Upravo koristeći indolentnost države i sporost pravosuđa, banke u Srbiji su građanima naplaćivale zateznu kamatu od čak 0,5 odsto dnevno, što na godišnjem nivou iznosi 180 procenata", navodi Efektiva.

Takođe podseća da je Narodna banka Srbije dopisom upućenim prošle godine na adrese svih banaka i sama potvrdila da je trošak obrade kredita fiktivan trošak i da on dovodi klijente u neravnopravan položaj".

"Članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) predviđeno je da banka može samo kamatu da naplaćuje kao jedinu cenu kredita. Kao potvrda toga, do sada su u korist klijenta donete dve presude Višeg suda u Somboru, jedna Višeg suda u Beogradu i jedna sa beogradske Apelacije, a kojima je odredba ugovora o naplati troška obrade kredita proglašena ništavom", navodi se u saopštenju.

Efektiva na kraju ocenjuje da građani Srbije treba da tuže i na taj način vrate novac koji im pripada, i zaključuje da bi korist od povraćaja tog novca imalo društvo u celini, "jer bi građani novac koristili za potrošnju i plaćanje zaostalih obaveza, što bi svakako sprečilo strane banke da ga iznesu iz zemlje".

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Glava XXXV

UGOVOR O KREDITU

Pojam

Član 1065

Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.01.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija