Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VENECIJANSKA KOMISIJA: Savetodavno telo Saveta Evrope daje mišljenja u vezi sa ustavima njegovih članica i drugim pravnim normama


Venecijanska komisija, koja se često pominje u kontekstu promena Ustava i brojnih pravosudnih zakona u Srbiji, predstavlja savetodavno telo Saveta Evrope, koje daje mišljenja u vezi sa ustavima njegovih članica i drugih pravnih normi.

Njena mišljenja formalno-pravno nisu obavezujuća, ali se poštuju u državama članicama Saveta Evrope i Evropske unije.

Pravi naziv joj je Evropska komisija za demokratizaciju kroz pravo, a kolokvijalno ime Venecijanska komisija je dobila po Veneciji, gradu u kom od 1990. godine zaseda četiri puta godišnje, budući da je pokrajina Veneto donirala zgradu i donira sredstva za sastanke Komisije.

Venecijanska komisija ima predstavnike iz 61 države - 47 država je iz Evrope, osim Belorusije, a tu su i Rusija, Moldavija, kao i 14 članica izvan Evrope, među kojima su SAD, Brazil, Izrael, Tunis.

Predstavnici pomenutih zemalja su profesori ustavnog prava, prava, sudije ustavnih sudova, redovne sudije, ministri pravosuđa, ambasadori...

Mišljenja Venecijanske komisije o ustavnim odredbama i drugim pravnim normama se usvajaju glasanjem po određenim temama.

Ona daje mišljenja kako na sopstvenu inicijativu, tako i na zahteve institucija koje su ovlašćene da zatraže mišljenje Komisije.

Kada je u pitanju obaveznost mišljenja, Evropska Komisija je ranije eksplicitno pozvala Venecijansku komisiju da doprinese usklađivanju pravnog sistema Srbije sa evropskim zakonodavstvom, pa je delom svoje godišnje izveštaje o napretku Srbije zasniva i na rezultatu delovanja Komisije.

Izvor: Vebsajt Novosti, 31.01. 2018.
Naslov: Redakcija