Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je 17. februar 2017. godine. Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti do iznosa od 75.029,08 dinara, pod uslovom da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV-a, ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara


Na osnovu Usklađenih dinarskih iznosa iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017) od 1. februara 2017. godine pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, može se ostvariti do iznosa od 75.029,08 dinara.

Takođe, izmenjeni su limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja. Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara.

Kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari refundaciju PDV u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše u iznosu do 42.873,76 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 32.155,32 dinara. Dakle, ukupan iznos koji se može ostvariti po osnovu refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe iznosi 75.029,08 dinara.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je od 1. do 17. februara 2017. godine, a zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe se podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Nadležne organizacione jedinice Poreske uprave uz zahtev kupca, primaju fiskalne isečke koji su izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe, u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase, do 31. januara 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 01.02.2017.
Naslov: Redakcija