Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Donete uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500", o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini RS, o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2017. godini


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 31. januara 2017. godine, donela više podzakonskih akata.

Donete su:

 Vlada Republike Srbije je usvojila i Strategiju mera i aktivnosti za povećanje kvaliteta usluga u oblasti geoprostornih podataka i upisa prava na nepokretnostima u zvaničnoj državnoj evidenciji - reformski put Republičkog geodetskog zavoda do 2020. godine.

Strategija ima i precizne odrednice o rokovima, izvršiocima zadataka i odgovornim licima za njeno sprovođenje do 2020. godine, a svaki korak za njenu realizaciju definisan je kroz plan aktivnosti na mesečnom nivou, navodi se u saopštenju RGZ-a.

Sveobuhvatni cilj Strategije RGZ-a je da pruži podršku Programu ekonomskih reformi pružajući ažurne geoprostorne podatke i informacije o tržištu nepokretnosti radi bržeg i lakšeg donošenja odluka na svim nivoima.

Takođe, jedan od ciljeva je da se kroz portal eUprave poboljša i ubrza pristup i distribucija podataka i unapredi komunikacija između državnih organa, ali i između RGZ-a i njegovih korisnika.

Strategija razvoja Republičkog geodetskog zavoda do 2020. godine dobila je pozitivnu ocenu eksperata Svetske banke i podršku ministarstava i drugih državnih organa.

Izvor: Vebsajt Vlade i RTS, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija