Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)


Na osnovu člana 56b stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16),

Vlada objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE

iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost


1. Dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16) usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini su:

 

usklađeni

dinarski

iznosi

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):

– ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od:

– ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od:

1.028.970,29

25.081.150,62

2) iz člana 56b stav 3:

– pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:

– u prvoj godini starosti bebe do:

– u drugoj godini starosti bebe do:

75.029,08

42.873,76

32.155,32


2. Usklađeni dinarski iznosi iz tačke 1. primenjuju se od 1. februara 2017. godine.

Izvor: