Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Svaki vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na veličinu poseda, mora da plati istu osnovicu za penziono i zdravstveno osiguranje. Izmenama Zakona biće predviđeno da se doprinos za poljoprivredne penzije plaća srazmerno veličini poseda


Dugovanja poljoprivrednika za doprinose za obavezno socijalno osiguranje dostigla su gotovo 90,8 milijardi dinara, a da li će narednih nedelja Poreska uprava Srbije realizovati 31 rešenje o prinudnoj naplati još uvek nije poznato.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović, najavio je da će rešiti problem penzijskog i invalidskog osiguranja za poljoprivrednike tako što će se njime obaveze definisati u zavisnosti od površine koje paori imaju i delatnosti kojom se bave, odnosno ekonomskom vrednošću koja se pravi.

Dogovorio sam se sa Poreskom upravom da se vidimo i ideja nam je da zaustavimo prinudne naplate i nađemo način kako da se regulišu stari dugovi i da se utvrdi način obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja – rekao je Nedimović.

Predmeti naplate kod paora mogu biti pokretne stvari, nepokretnosti, novčana potraživanja, zarade, odnosno penzije, i gotov novac, a tokom prošle godine realizovano je samo jedno rešenje o prodaji zemljišta u svojini poljoprivrednika iz Bajmoka i ono je prešlo u vlasništvo države Srbije, dok je preostalih 30 poljoprivrednika dobilo opomene. Posle tih opomena, Poreska uprava je počela i da pleni, i to od jednog poljoprivrednog dužnika.

U Poreskoj upravi stalno ističu da se prema poljoprivrednicima ponašaju kao i prema svim drugim dužnicima i da zaplena imovine, pre svega njiva, počinje tek onda kada se paori ogluše o opomene o dugovanju koje su im već poslate.

Poljoprivrednici već nekoliko godina ukazuju na problem penzijskih doprinosa i na činjenicu da nisu u stanju da godišnje izdvoje nešto manje od 100.000 dinara da im se dugovi ne bi gomilali.

Nedavno je ministar najavio da će se menjati Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), i to tako da poljoprivrednici plaćaju doprinose za socijalno osiguranje na osnovu prihoda, a ne da oni budu isti za sve, bez obzira na to da li imaju pola hektara ili 100.

Međutim, sama najava nije sprečila Poresku upravu da nastavi sprovođenje propisa koji donosi prinudnu naplatu pa makar to značilo i prodaju njiva ili njihovo prevođenje u državnu svojinu. Sve dok Zakon o PIO ne bude promenjen u korist poljoprivrednika i ne smanji se njihova zakonska obaveza uplate određene sume na ime penzijskog i invalidskog osiguranja, Poreska uprava će nastaviti da beleži dugovanja i na njih obračunavati kamatu.

Čak i ako ministar poljoprivrede sa Poreskom upravom postigne dogovor o obustavi prinudne naplate zbog dugovanja za penzijsko i invalidsko osiguranje, pitanje je šta će biti sa starim dugovima poljoprivrednika. Jer, izvesno je da oni neće nestati sami od sebe već da je potrebno da država donese akt kojim će biti otpisani ili barem smanjeni samo na osnovu obavezu bez kamate.

Dugovanja paora na ime doprinosa za PIO u prošloj godini nema jer je svih 34.556 poljoprivrednika redovno plaćalo doprinose. Dakle, ima samo starih dugovanja i za njih se traži rešenje.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija