Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: USKLAđENI DINARSKI IZNOSI IZ čLANA 56B STAV 2. TAčKA 1) I STAV 3. ZAKONA PRIMENJUJU SE OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE. ROK ZA PREDAJU ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV-A ZA PROIZVODE ZA BEBE TRAJAćE DO 17. FEBRUARA 2016. GODINE


Do 17. februara 2016. godine roditelji koji ostvaruju pravo, mogu podnositi dokumenta za povraćaj PDV-a na hranu za bebe i bebi-opremu.

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, u skladu sa članom 56b stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) imaju roditelji ili staratelji dece do dve godine, a uz obrazac koji popunjavaju i podnose filijali Poreske uprave u mestu prebivališta trebalo bi da dostave i fiskalne račune i njihove fotokopije.

PDV je moguće povratiti na kupovno mleko za odojčad, kašice, krevetiće, kolica, stolice za hranjenje, auto-sedišta i pelene.

2015. godine povraćaj PDV-a tražilo je oko 61.000 roditelja, a u ovoj godini taj broj bi mogao biti veći jer su uslovi povoljniji.

Roditelji bebe uzrasta do dve godine u 2016. godini imaće pravo na veći povraćaj PDV na hranu i opremu za 1.100 dinara.

Ukupan iznos koji se može ostvariti refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od 1. februara 2016. godine iznosi 73.847 dinara, umesto 72.746 dinara.

Za dete do jedne godine starosti moguć je povraćaj do 42.198 dinara, a za bebe od navršene prve do druge godine do 31.648 dinara. U odnosu na prošlu godinu, to je povećanje za 600, odnosno za 500 dinara godišnje.

Takve olakšice roditelji su dobili zahvaljujući Usklađenim dinarskim iznosima iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), koji seprimenjuju od 1. februara 2016. godine.

Prihodi roditelja koji imaju pravo povraćaja PDV- a sada ne smeju prelaziti iznos od 1.012.766 dinara neto, a vrednost imovine roditelja na koju plaćaju porez ne sme preći vrednost od 24,6 miliona dinara.

Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe možete pruzeti ovde.

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)

Usklađeni dinarski iznosi

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):
- ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od:

1.012.766,03

- ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od:

24.686.171,87

2) iz člana 56b stav 3:
- pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:
- u prvoj godini starosti bebe do:
- u drugoj godini starosti bebe do:

73.847,52
42.198,58
31.648,94

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija