Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: PREDVIđENE SU PORESKE OLAKšICE POSLODAVCIMA U VISINI OD 65, 70 I 75 ODSTO, U ZAVISNOSTI OD BROJA NOVOZAPOSLENIH, PO OSNOVU ZARADE NOVOG RADNIKA ISPLAćENE ZAKLJUčNO SA 31. DECEMBROM 2017. GODINE


Poslodavcima iz privatnog sektora, od početka 2016. godine obezbeđeni su fiskalni podsticaji, kako bi se podstaklo zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, a oni pozitivno ocenjuju poreske olakšice i najavljuju novo zapošljavanje, saopšteno je iz Privredne komore Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine produžena je primena postojeće olakšice za zapošljavanje novih lica, koja se ostvaruje kao pravo poslodavca da ostvari povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice. 

Olakšica se ostvaruje u visini od 65, 70 i 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih, po osnovu zarade novog radnika isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Uvedena je i nova olakšica za poslodavca - mikro i mala privredna društva, kao i za preduzetnike, koji zaposle najmanje dva nova radnika. 

Olakšica predviđa povraćaj 75 odsto plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlenog, po osnovu njegove zarade isplaćene do 31. decembra 2017. godine. 

Ovu beneficiju ne može ostvariti poslodavac koji već koristi neku vrstu podsticaja, u skladu sa odgovarajućim propisom.

Članovi Foruma malih i srednjih preduzeća PKS, duži vremenski period ukazuju na potrebu stimulativnog poreskog sistema, tražeći da se poreska politika reformiše upravo u ovom pravcu, u kojem su najavljeni podsticaji. Oni su pozdravili podsticaje koje donose propisi, ukazujući da su tražili još stimulativnije poreske olakšice. 

Naime, bilo bi progresivno da se preduzetnici oslobode poreskih obaveza na jedan određeni vremenski period, u zavisnosti od broja zaposlenih, tako što bi se utvrdili kriterijumi i broj novozaposlenih, smatraju predstavnici MSPP. 

"Poslodavci očekuju da će uz pomoć novog zapošljavanja unaprediti proizvodnju i produktivnost, povećati izvoz, što će imati pozitivne efekte na čitavu srpsku privredu", navodi se u saopštenju PKS.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.02.2016.
Naslov: Redakcija