Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: U KONAčNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA BRISANE ODREDBE KOJIMA SE MENJA NAčIN OBRAčUNA ZARADE ZA VREME BOLOVANJA I MINULOG RADA


Ministarstvo finansija usaglasilo se sa najvećim brojem predloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vezi sa tekstom Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, među kojima je i da obračun plata za vreme bolovanja i minuli rad ostanu isti kao do sada.

Sa druge strane, dogovoreno ja i da sva ta izdvajanja budu u okvirima budžetskih mogućnosti, odnosno da su unapred planirani i predviđeni budžetom, što je sada i u novom Nacrtu zakona regulisano.

Inače, plata se za vreme bolovanja sada obračunava na osnovu 12 mesečnih primanja u koju ulaze i dodaci za dežurstva, noćni ili rad na praznik i slično, dok je jedan od predloga bio da se obračunava na osnovu osnovne zarade.

Kada je reč o minulom radu, dogovoreno je da se i ta stavka obračunava kao i do sada, četiri odsto po godini staža.

Konačna verzija Nacrta zakona u toku ove nedelje prolazi mišljenje ministarstava, razgovor sa sindikatima, te usvajanje na sednici Vlade Republike Srbije i ulazak u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 31.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija