Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: ZA RADOVE POPUT KREčENJA ILI MENJANJA PLOčICA NIJE POTREBNA DOZVOLA. ZA INVESTICIONE RADOVE, ODNOSNO ADAPTACIJE I SANACIJE KOJE UKLJUčUJU RUšENJE ZIDOVA ILI PREGRAđIVANJE POTREBNA JE MALA GRAđEVINSKA DOZVOLA, A RADOVI MORAJU BITI PRIJAVLJENI UPRAVNIKU ZGRADE. U SUPROTNOM, VLASNIKA STANA čEKA OBUSTAVA RADOVA ILI KAZNA DO 50.000 DINARA


Za radove poput krečenja ili menjanja pločica, Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada od vlasnika stana ne zahteva nikakve dozvole. Za investicione radove, odnosno adaptacije i sanacije koje uključuju rušenje zidova ili pregrađivanje potrebna je, međutim, takozvana mala građevinska dozvola koja zahteva nekoliko dokumenata i košta najmanje 50 evra.

- Prvo se opštini na kojoj se radi adaptacija, elektronskim putem, uputi zahtev. Potrebno je dostaviti idejni projekat koji izrađuje projektant, kao i dokaz o vlasništvu nad stanom - kaže Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja I infrastukture.

Za radove u stanu ili na spoljnim delovima zgrade, vlasnik je dužan da obavesti upravnika zgrade ili profesionalnog upravnika ukoliko ga zgrada ima. Dozvola i odobrenje radova je obavezno, a ako radite nelegalno, pored komšije, može vas prijaviti i upravnik što nosi i posledice.

- Tada na teren izlazi građevinska inspekcija. Ona može da traži obustavu radova, zahteva nabavku dozvole ili vraćanje u prvobitno stanje. Postoji i mogućnost novčane kazne - dodaje Damnjanović.

Ako vam komšija prilikom sanacije ošteti stan, dužan je i da vam nadoknadi štetu. Ako, recimo, probije zajedničku cev, njegova obaveza je da sanira kvar, ali i da svim komšijama nadoknadi troškove eventualne štete koju je napravila voda.

Predlogom zakona uređena je i oblast "hitnih intervencija u zgradama", te je propisano da se radi sprečavanja nastanka štete po život ili zdravlje ljudi kao i imovine veće vrednosti ovi radovi izvode u javnom interesu. Intervencija organa javne će biti primenjiva u situacijama kada zbog pucanja vodovodne cevi ili problema sa grejanjem, vlasnik stana u kome se kvar desi ne dopušta nadležnim ekipama da saniraju kvar.

Predlog zakona predviđa i novine u slučaju adaptacije u zaštićenim zonama. Vlasnik se mora obratiti Ministarstvu, a ono dalje nadležnim institucijama. Rok da ministarstvo izda dozvolu vlasniku stana za početak radova je 15 dana. Ministarstvo će u dozvoli naznačiti šta se od vlasnika očekuje.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Lakić, 30.01.2016.
Naslov: Redakcija