Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPORTU: REGULISANA JE UPOTREBA LIčNIH PODATAKA SPORTISTA, ZDRAVSTVENA ZAšTITA ZA DECU OD šEST DO 14 GODINA BIćE BESPLATNA I OBUHVAćENA OSIGURANJEM, A čLANARINA ZA MALOLETNE SPORTISTE NE MOżE DA PREđE 10 ODSTO OD PROSEčNE ZARADE. PREDLOGOM ZAKONA SE UVODI I OBAVEZNO OSIGURANJE ZA TRENERE I SVE SPORTISTE ZA VREME NASTUPA ZA REPREZENTACIJU, JEDINSTVEN VIZUELNI IDENTITET REPREZENTACIJA, VEćA ODGOVORNOST čLANOVA RUKOVODEćIH ORGANA, ALI I NOVE OBAVEZE, U SMISLU PRIJAVE SUKOBA INTERESA I čUVANJA POSLOVNE TAJNE


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru Drugog vanrednog zasedanja razmatraju Predlog zakona o sportu.

Prema nepotpunim podacima, kako se navodi u obrazloženju tog zakonskog predloga, u Srbiji je na početku 2015. godine postojalo oko 13.000 organizacija u oblasti sporta, sa preko 11.000 sportskih organizacija i preko 250.000 registrovanih sportista. Od ukupnog broja sportista u 2014. godini status vrhunskog sportiste imalo je 1.117 sportista, od čega 739 u olimpijskim sportovima i 368 u neolimpijskim sportovima.

Vlada Republike Srbije je objasnila da je donošenje tog zakona izuzetno važno sa stanovišta potrebe unapređenja sistema sporta u Srbiji, kako bi se, sa jedne strane, omogućilo da se maksimalno poveća obuhvat bavljenja građana sportom, a da se, sa druge strane, podrži i dalje razvije domaći vrhunski sport.

Predloženi zakon o sportu za cilj ima da sport ne bude privilegija pojedinaca i bogatih, već da omogući svim građanima da mogu da se bave sportom, poručio je ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić, predstavljajući poslanicima Predlog zakona, dodajući da se njime eliminiše svaki vid diskriminacije i zloupotrebe i ostalih negativnih pojava.

Po prvi put je regulisana upotreba ličnih podataka sportista, zdravstvena zaštita za decu od šest do 14 godina biće ubuduće besplatna i obuhvaćena osiguranjem, a članarina za maloletne sportiste ne može da pređe 10 odsto od prosečne zarade. 

Udovičić je među najvažnije odredbe svrstao i da će ugovori između menadžera i sportista ubuduće morati da bude overen, a kada je reč o maloletniku, on će morati da ima odobrenje oba roditelja.

"Predlogom zakona se regulišu transferi u sportu, pogotovo međunarodni transferi koji su dozovljeni po striktnim pravilima međunarodnih organizacija. Kada je reč o nacionalnim transferima, posebno se obraća pažnju na maloletne sportiste. Svako dete koje pređe u drugu sredinu ima pravo na kvalitetan i pravi razvoj, da se zna kako se hrani, gde živi, da se vodi briga o tom detetu...", rekao je ministar.

Predlogom zakona se uvodi i obavezno osiguranje za trenere i sve sportiste za vreme nastupa za reprezentaciju, jedinstven vizuelni identitet reprezentacija, veća odgovornost članova rukovodećih organa, ali i nove obaveze, u smislu prijave sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne...

Poseban akcenat je stavljen na sankcionisanje nedoličnog ponašanja i to ne samo na utakmicama prvih liga, već i na nižem nivou.

Predloženi zakon, pored ostalog, obezbeđuje jedinstvenu evidenciju svih organizacija i preduzetnika u oblasti sporta, koja bi bila javno dostupna svim zainteresovanim licima.

Jedna od osnovnih karakteristika Predloga zakona je da su iz njega izostavljene odredbe o privatizaciji društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine sadržane u važećem Zakonu o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni) i da je propisano da će se to pitanje urediti posebnim zakonom. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.02.2016.
Naslov. Redakcija