Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. FEBRUARA 2016. GODINE ZAPOčETO DRUGO VANREDNO ZASEDANJE, ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA


Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za 1. februar 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata Slobodanu Veličkoviću, koji je potom položio zakletvu.

U zahtevu za održavanje zasedanja određen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša i

4. Predlog zakona o sportu.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda zasedanja i nakon toga pretres tačke 4. dnevnog reda.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština započela je i obavila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o međunarodnim merama ograničavanja, o Predlogu zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša. Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština započela je načelni i jedinstveni pretres o tački 4. dnevnog reda. Predloženi zakon narodnim poslanicima obrazložio je ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

Nastavak sednice zakazan je za 2. februar 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 1. februara 2016. godine, Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović obrazložio je članovima Odbora Predlog odluke o finansijskom planu DRI za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu. On je istakao da je DRI podnela Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Predlog finansijskog plana za 2016. godinu u propisanom roku, ali da su usvajanjem Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015), sredstva opredeljena za DRI manja u iznosu od 90 miliona dinara u odnosu na predložena. On je ocenio da će se to odraziti na broj revizija u 2016. godini i na broj zaposlenih u DRI. Takođe, ovo će imati uticaja i na projekcije za 2017. i 2018. godinu, dodao je Sretenović.

U raspravi koja je usledila istaknuto je da je DRI jedna od najvažnijih nezavisnih institucija, koja treba da brine o zakonitom trošenju budžetskih sredstava, kao i da je u procesu usvajanja budžeta za 2016. godinu utvrđeno, da zbog mera štednje, sredstva koja je DRI predložila ne mogu biti obezbeđena. I pored toga potrebno je da DRI ima kapacitete u svakom smislu kako bi adekvatno odgovorila na nove obaveze koje je u narednom periodu očekuju, dodato je u raspravi.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili predlog da Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da saglasnost na finansijski plan DRI do onog iznosa koji je predviđen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta obrazložio je Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu. On je u obrazloženju istakao da je Predlog usaglašen sa Ministarstvom finansija i da iznosi oko 38 miliona dinara, od čega su 32 miliona naknade i zarade, a ostalo uobičajeni troškovi. On je dodao i da je Fiskalni savet uvažio sugestiju Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da plan bude jasniji.

Odbor je jednoglasno nakon rasprave dao saglasnost na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu.

Članovi Odbora razmotrili su ostavku koju je na funkciju člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneo Ristivoje Đokić, iz ličnih razloga, 23. decembra 2015. godine. Članovi Odbora jednoglasno su utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odlučili da ga upute Narodnoj skupštini po hitnom postupku.

U nastavku rada Odbor je jednoglasno doneo Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga za izbor dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Takođe jednoglasno, Odbor je odlučio da da prethodnu pisanu saglasnost za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti Svetlani Ražić, rukovodiocu Grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Olivera Pešić, Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Suzana Šarac, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Miloš Tošanić i Goran Kovačević.

171. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 1. februara 2016. godine razmotrio četiri predloga zakona sa dnevnog reda Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Članovi Odbora razmotrili su i ocenili da su u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja, Predlog zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša i Predlog zakona o sportu, koje je podnela Vlada.

Predlog zakona o sportu obrazložio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva spoljnih poslova.

Sednici je predsedavao dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Balint Pastor, Jelisaveta Pribojac, Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina, Petar Petrović, Dragan Nikolić, Tanja Tomašević Damnjanović, Svetislav Vukmirica, Neđo Jovanović i Veroljub Arsić.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 01.02.2016.
Naslov: Redakcija