Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT PRAVOSUĐA TRAŽI NOV KOLEKTIVNI UGOVOR


Od pregovora sa predstavnicima Vlade zavise dalji koraci koje će preduzeti predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije, Sindikata uprave i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije. Ukoliko na današnjem sastanku ne bude pomaka ka potpisivanju novog Kolektivnog ugovora, sindikati ne isključuju mogućnost i obustave rada, kaže za Danas Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije.

- Merama štednje se ništa nije promenilo u javnim preduzećima. Država nama na taj način kaže, za vas zakon važi, a za neke druge ne važi - kaže Miloševićeva.

Ona je dodala da su predstavnici Vlade na prethodnim razgovorima rekli sindikatima da se njihovi predlozi ne uklapaju u novi Zakon o radu.

- Mi smo im odgovorili da mogu slobodno da potpišu sa nama Kolektivni ugovor identičan onom koji su potpisali sa radnicima EPS-a, pošto je njihov u skladu sa Zakonom o radu - rekla je Miloševićeva.

Smatrajući da bismo bolje i kvalitetnije pregovarali o kolektivnim pravima ukoliko bismo imali i uvid u finansijsko stanje, obratili smo se ministarstvima finansija i državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da nam dostave podatke o osnovicama, osnovnim i korektivnim koeficijentima, troškovima i drugim primanjima svih zaposlenih na Budžetu Srbije (uključujući javna preduzeća, agencije I nezavisne institucije), izveštaj o ukupnom i pojedinačnom broju zaposlenih u javnom sektoru (na neodređeno i određeno vreme, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, broju penzionera koji rade, kao i planovima i namerama koje su od uticaja na položaj zaposlenih i planovima u politici zarada, odnosno ujednačavanju zarada tzv. “budžetlija”.

Za mesec i po dana održana su dva sastanka a mi tražene podatke nismo dobili, osim što smo dobili odgovore koje nismo tražili od Ministarststva državne uprave i lokalne samouprave. Dostavili su nam spisak pravnih propisa na osnovu kojih su uređene plate ali ne I kako su uređene?!

Kolektivni ugovor predstavljaju osnov sindikalnog delovanja. On dopunjuje i “smekšava” zakonske norme. Kolektivno pregovaranje znači socijalno partnerstvo i ravnotežu između između interesa radnika i poslodavaca.

Međutim, mi imamo veliki problem zato što je Vlada Srbije donela mere štednje i usvojila Budžet bez konsultacija sa sindikatima uz odsustvo javne rasprave, s tim što zbog nedostavljanja traženih podataka mi nemamo pokazatelje na osnovu kojih bi mogli da pregovaramo. Mi tražimo jednak tretman sa javnim preduzećima i agencijama, jer na to imamo zakonsko pravo.

Podsećamo da je Vlada Srbije dobila ukor od Komiteta za socijalna prava Saveta Evrope zbog Zakona o radu. Izmene i dopune Zakona o radu još su restriktivnije a Komitet nije dao svoje mišljenje jer im Vlada Srbije nije dostavila usvojene izmene i dopune.

Imajući u vidu činjenicu da se u pravosuđu ne sprovodi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i to da postoji diskriminacija pravosudnih radnika u odnosu na neke druge kojima je Vlada poslodavac, mi ćemo se žaliti Komitetu za socijalna prava. Obavestićemo i MMF da Vlada Srbije i dalje nema nameru da kontroliše troškove javnih preduzeća.

Istovremeno, a kako bismo ubrzali potpisivanje kolektivnog ugovora, predložićemo našem poslodavcu da potpišemo kolektivni ugovor identičan kao što je Poseban kolektivni ugovor JP EPS-a, imajući u vidu da je Vlada za isti dala saglasnost i da je isti usaglašen sa Zakonom o radu. Sa jedne strane, Vlada Srbije za javnost promoviše borbu protiv korupcije a sa druge strane, realno, pravosuđe je prepušteno sebi da se snalazi.

Ukoliko Vlada Srbije odbije ovaj predlog zahtevaćemo argumentovano obrazloženje, imajući u vidu to da:

  • radnik u EPS-u vredi tri puta više od pravosudnog radnika, kao i radnika prosvete, zdravstva, kulture, nauke...
  • radnik EPS-a ima pravo na topli obrok i regres; topli obrok oko 11.000 mesečno a regres 110.000 dinara, kao i druga prava koja se mogu videti u do sada važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za JP EPS, kao i usaglašenom konačnom tekstu Posebnog kolektivnog ugovora JP EPS-a koji je juče potpisan.

Na kraju, ostaje dilema da li smo mi ostali sindikati nesposobni za pregovaranje ili su možda jedni ministri sposobniji od drugih. Bilo kako bilo, mere štednje različito se primenjuju.

Izvor: http://www.sind-prav.org.rs/