Zastava Bosne i Hercegovine

SAVET EVROPE: Srbija sprovela samo dve od 13 preporuka u vezi korupcije


Srbija je u odnosu na 2019. godinu postigla napredak u usklađenosti sa GREKO preporukama, pa su prema najnovijem izveštaju dve preporuke potpuno ispunjenje, deset delimično, a samo jedna je neispunjena, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Dodaje se da uprkos evidentnom pomaku, sveobuhvatni zaključak GREKO-a navodi globalno nezadovoljavajuću ocenu ispunjenosti, pošto je značajan broj preporuka, ukupno 77 odsto, delimično ispunjen.

Navodi se i da su pretežni razlog za to ustavni amandmani, te da će Srbija moći da ispuni određene delove preporuka tek posle stupanja na snagu ovih amandmana.

"Ministarstvo pravde ulaže značajne napore u cilju potpune usklađenosti sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu osnaživanja vladavine prava i zagarantovane podele vlasti, obezbeđenjem da se odnos tri grane vlasti zasniva na međusobnom ograničavanju i ravnoteži", navodi se u saopštenju ovog ministarstva.

Antikorupcijsko telo Saveta Evrope GRECO saopštilo je da je Srbija na zadovoljavajući način sprovela samo dve od 13 preporuka za borbu protiv korupcije, datih još 2015. godine, one o odnosu narodnih poslanika sa lobistima i u vezi sa jačanjem uloge Agencije za sprečavanje korupcije.

U saopštenju ovog tela, navodi se da je samo 10 preporuka delimično sprovedeno, dok preporuka o usvajanju Kodeksa ponašanja za narodne poslanike uopšte nije sprovedena.

Ipak, pošto je velika većina preporuka i dalje delimično sprovedena, GREKO nje naveo da situaciju smatra "globalno nezadovoljavajućom" odlučio da primeni član 32. koji se odnosi na države članice za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa preporukama koje su sadržane u Izveštaju.

Na zadovoljavajući način sprovedene su samo preporuke koje se odnose na načine interakcije narodnih poslanika i lobista i trećih strana koje pokušavaju da utiču na parlamentarni proces i jačanje Agencije za sprečavanje korupcije.

Kako se navodi, u odnosu na narodne poslanike, učinjen je veliki korak napred donošenjem novog Zakona o lobiranju čiju efikasnu primenu podržava niz sekundarnih pravnih propisa, kao i aktivnosti u pogledu obuke i podizanja svesti, a dodaje se i da će, ukoliko se sprovede kao što je predviđeno, ovaj zakon predstavljati veliki pomak u povećanju transparentnosti delatnosti lobiranja.

Kada se radi o sudijama i tužiocima ustavne reforme koje su još uvek u toku su i dalje prepreka za sprovođenje brojnih preporuka GREKO-a.

SE je pozdravio i normativni okvir i metode za poboljšanje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca, a dodaje se da preostaje još posla na unapređenju sistema ocenjivanja rada sudija i tužilaca.

Ocenjuje se i da se novim Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019) unapređuju pravila o sukobu interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce i daju odgovarajuće garancije za obezbeđivanje nezavisnosti Agencije za sprečavanje korupcije i za proširenje njenih nadležnosti, čime se dodeljuje centralna uloga u sprečavanju i rešavanju sukoba interesa.

U Prelaznom izveštaju, GREKO je zaključio da sveukupni nivo usklađenosti nije više "globalno nezadovoljavajući" u smislu člana 31. stav 8.3 Poslovnika o radu.

GREKO je u izveštaju naveo i da su nadležni organi Srbije uložili napore od usvajanja Prelaznog izveštaja i napominje da se nekoliko preporuka ne može sprovesti u potpunosti zbog aktuelnog stanja u Skupštini koje sprečava donošenje novog Ustava.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.11.2020.
Naslov: Redakcija