Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Inicijativa za uređenje primene sredstava prinude


Obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Zaštitnik građana je ustanovio da nisu na sistemski način propisane tehničke karakteristike i način upotrebe sredstava prinude, zbog čega je Ministarstvu unutrašnjih poslova podneo inicijativu za donošenje propisa kojim će se ovo urediti.

Potrebno je doneti propise kojima će se detaljnije urediti karakteristike i upotreba sredstva prinude, i to njihove:

1. tehničke karakteristike;

2. način i subjekta kontrole ispunjenosti tehničkih karakteristika;

3. način i ograničenja upotrebe;

4. dokumentovanje upotrebe;

5. postupak ocene opravdanosti i pravilnosti upotrebe;

6. način i mesto skladištenja;

7. vremenski rok redovne upotrebe;

8. način uništavanja;

9. vremenski rok za izbacivanje iz upotrebe onih koja ne ispunjavaju propisane tehničke karakteristike.

Obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Zaštitnik građana je ustanovio da nisu na sistemski način propisane tehničke karakteristike i način upotrebe sredstava prinude, poput sredstava za vezivanje, palica, električnih palica, elektrošokera, gumenih metaka, "biber" spreja, suzavca i sličnih.

Nepravilnom upotrebom opisanih sredstava može doći do zlostavljanja. Takođe, do zlostavljanja može doći i usled neodgovarajućih ili promenjenih karakteristika upotrebljenih sredstava.

Time što nije određen ili nije na odgovarajući način određen niz tehničkih karakteristika sredstava prinude i način njihove upotrebe, povećana je mogućnost nastanka povreda prava građana na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta.

Iz napred navedenih razloga, Zaštitnik građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture upućuje inicijativu Vladi za donošenje propisa kojima će se urediti ova pitanja.

U cilju pravilne upotrebe sredstava prinude koja su dizajnirana tako da izazovu bol, a kako bi se osiguralo da njihova upotreba ne ostavlja psihofizičke posledice po osobu nad kojom je upotrebljeno i da ne izazivaju nepotrebne povrede zbog njihovih neodgovarajućih ili promenjenih tehničkih karakteristika, potrebno je da se bez odlaganja preduzmu neophodne aktivnosti radi donošenja propisa kojima će se urediti tehničke karakteristike sredstava prinude, način i subjekta kontrole ispunjenosti tehničkih karakteristika, način i mesto njihovog skladištenja i vremenski rok redovne upotrebe sredstava prinude.

U cilju očuvanja životne sredine i ispunjavanja odgovornosti za stanje i uslove u životnoj sredini, kao i prevencije zloupotrebe sredstava prinude koja više ne mogu da se upotrebljavaju, neophodno je urediti i način uništavanja sredstava prinude.

S obzirom da su trenutno u upotrebi sredstva prinude za koja nisu prethodno propisani tehnički standardi koje ta sredstva moraju da ispunjavaju, a samim tim ni postupak kontrole ispunjenosti tih karakteristika, nova sredstva prinude bi trebalo da se nabavljaju tek nakon propisivanja gore navedenog, a sredstava koja ne ispunjavaju te tehničke karakteristike bi trebalo izbaciti iz upotrebe.

Način i ograničenja upotrebe svakog sredstva prinude je potrebno precizno urediti, a radi pravilne i zakonite upotrebe sredstava prinude, svi ovlašćeni policijski službenici bi trebalo da budu sistemski obučeni o rukovanju i načinu njihove upotrebe. Takođe, potrebno je uspostaviti efikasan sistem dokumentovanja i izveštavanja o upotrebi sredstava i urediti postupak ocene pravilnosti i zakonitosti svake upotrebe, navodi se između ostalog u inicijativi Ombudsmana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 30.11.2017.
Naslov: Redakcija