Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA: Nacrtom zakona stvoriće se uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana


29. novembra 2017. godine održana je poslednja javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koju je organizovao Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nacrtom zakona stvoriće se neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da je akcenat na preventivnom reagovanju.

"Na ovaj način hoćemo da podignemo svest građana kada je reč o preventivi, da mnogo više radimo kao država, društvo i lokalne samouprave. Novi tekst zakona biće veliki korak koji je u skladu sa direktivama Ujedinjenih nacija, kao i onoga što je Evropska komisija sugerisala za Poglavlje 27 kada je reč o civilnoj zaštiti, preventivi u segmentu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama", istakao je Marić.

Prema njegovim rečima, sadašnji Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), koji je usvojen pre sedam godina, imao je i dobrih i loših strana, a od 2014. godine, kada je reč o reagovanju u vanrednim situacijama, svest ljudi se promenila na bolje.

Načelnik Sektora za vanredne situacije upozorio je na to da ovaj Nacrt zakona treba da promeni ono što nije dobro u segmentu preventive, a to je da se vrlo malo radi kada se ništa ne dešava, što znači da se kao društvo moramo menjati, kako bi stvorili uslove da na jedan drugačiji način promišljamo o ovoj oblasti.

Kada je reč o civilnoj zaštiti, preventivi u segmentu zaštite i spasavanju u vanrednim situacijama, rukovodili smo se smernicama Ujedinjenih nacija i sugestijama Evropske komisije za Poglavlje 27, istakao je načelnik Sektora za vanredne situacije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.11.2017.
Naslov: Redakcija