Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Donete odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu, i o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu


Skupština grada Beograda utvrdila je na sednici održanoj 30. novembra 2016. godine prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu u narednoj godini. Dopunjena je i Odluka o visini stope poreza na imovinu.

Kako je obrazložila Violeta Nićiforović, direktorka Uprave javnih prihoda, elementi za ove odluke uređeni su Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon).

Vrednost nepokretnosti na osnovu koje se utvrđuje osnovica poreza na imovinu obveznika fizičkih lica utvrđuje se primenom korisne površine i prosečne cene po kvadratnom metru, i to u zoni u kojoj se ta nepokretnost nalazi. Na osnovu starosti objekta vrednost se umanjuje jedan odsto godišnje, a maksimalno do 40 procenata. Obveznik koji stanuje u stanu ili zgradi ima pravo na smanjenje poreza 50 odsto, a maksimalno 20.000 dinara. Kod obveznika pravnih lica stopa je 0,4 odsto, i to proporcionalno bez mogućnosti umanjenja za amortizaciju – objasnila je Nićiforovićeva.

Direktorka Uprave javnih prihoda podsetila je da je Grad Beograd doneo Odluku o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013 i 69/2015), tako da će se ona primenjivati i u 2017. godini. Njom je predviđeno da u Beogradu ima 14 zona i dve najopremljenije na teritoriji grada.

Metodologija utvrđivanja prosečnih cena propisana je Zakonom, i to na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosti u odgovarajućoj zoni.

Amandmanom Gradskog veća, koji je potpisao gradonačelnik Beograda, a odbornici usvojili, predloženo je da se u cilju zaštite socijalnog statusa građana porez na imovinu u 2017. godini poveća najviše do dva odsto, u odnosu na porez iz 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 30.11.2016.