Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUčNO-ISTRAżIVAčKOJ DELATNOSTI SRBIJE TRAżI DA SE IZMENOM PROPISA REGULIšE STATUS NAUKE I IZJEDNAčI STATUS ISTRAżIVAčA SA NASTAVNIM OSOBLJEM U VISOKOM OBRAZOVANJU


Zakonsko regulisanje statusa nauke u Srbiji i izjednačavanje statusa istraživača sa nastavnim osobljem u visokom obrazovanju dve su stvari sa kojima se pod hitno u koštac mora uhvatiti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To su upravo i zahtevi Sindikata zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije, upućeni na adresu predsednika Vlade Republike Srbije.

Po rečima predsednice Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti, Đurđice Jovović, najvažniji zahtev Sindikata jeste da se status nauke po pitanju finansiranja normativno definiše u Zakonuo naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010 - dalje: Zakon), budžetu za 2016. godinu i Kolektivnom ugovoru.

- Po trenutno važećim aktima kojima se uređuje finansiranje nauke, država naše plate tretira kao honorarni rad, a mi smo u stvari zaposleni u institutima kao posebnim pravnim licima. To predstavlja glavni izvor problema i po tom pitanju tražimo da se u potpunosti izjednačimo sa finasiranjem u visokom obrazovanju - kaže Jovovićeva.

Kako u Sindikatu nauke ističu "nauka je pridružena Ministarstvu i ona se u ovom Ministarstvu izgubila i postala neprepoznatljiva. Zbog toga je važno da pre nego što počne da se razmatra Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu podseti javnost i Vladu Republike Srbije da nauka postoji i da plate u njoj moraju biti jasno definisane".

Sindikat nauke takođe tvrdi da je Ministarstvo prekoračilo rokove u kojima je trebalo da donese izmene Zakona, podzakonska akta, novu Strategiju nauke i raspiše konkurs za novi projektni ciklus.

- Za dve godine rada ministra zaposleni u nauci još uvek nemaju odgovore na pitanja kako će se finansirati istraživači u 2016. godini, koji su parametri za budžet nauke za 2016, na osnovu kojih dokumenata će se obračunavati zarada istraživača i pomoćnog osoblja u institutima u 2016. godine kada Kolektivni ugovor za nauku nije potpisan, a Sindikat nauke ga je dostavio Ministarstvu u januaru 2015. godine – ističu u Sindikatu nauke i napominju da razloga za dodatnu brigu imaju zaposleni u institutima koji, pored projektnog finansiranja, posluju tržišno, jer je neizvesno kako će im se obračunavati zarade u sklopu svih najavljenih promena.

S obzirom na to da su od januara 2015. godine do sada potpisani svi kolektivni ugovori iz oblasti obrazovanja, Sindikat nauke postavlja pitanje zbog čega samo za nauku nije potpisan Kolektivni ugovor. Tu su i sledeća pitanja na koja naučnici čekaju odgovore: šta se dešava s nabavkom potrošnog materijala i kapitalne opreme za koju je zadužena Jedinica za upravljanje projektima, zašto u najavljenim merama Vlade Republike Srbije za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u javnim službama nema nauke, da li je nauka predviđena Nacrtom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, zašto ne postoji Katalog radnih mesta zaposlenih u institutima, kao i na osnovu kojih će se kriterijuma sprovesti racionalizacija broja zaposlenih u institutima.

Inače u Srbiji ima pedestak akreditovanih naučno–istraživačkih instituta u kojima ima 6.000 zaposlenih, od čega su njih 3.600 istraživači.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. Crnjanski, 29.11.2015.
Naslov: Redakcija