Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU: DEFICIT NA NIVOU čETIRI ODSTO BRUTO DOMAćEG PROIZVODA, ODNOSNO OKO 164 MILIJARDI DINARA. PREDVIđENE SU VEćE SUBVENCIJE, ALI I POREZI


Nacrtom zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ministar finansija, Dušan Vujović, planirao je ukupne prihode na nivou od 995,79 milijardi dinara. To je 71 milijarda dinara više nego 2015. godine. Ukupni rashodi projektovani su na nivou od 1.117 milijardi dinara, što je svega dve milijarde više nego prethodne godine. Ukupan manjak u državnoj kasi za 2016. godinu planiran je na nivou od 121,81 milijardu dinara. To je 70 milijardi dinara manje nego prošle godine.

Reč je o predlogu državne kase, bez lokalnih budžeta, kao i bez pokrajinske kase i fondova. Konsolidovani deficit, na nivou cele države planiran je na 164 milijarde dinara. To znači da će minus cele Republike biti na nivou od četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno svega što građani i privreda stvore za godinu dana. Praktično, deficit će ostati na istom nivou kao 2015. godine. Na kraju 2015. godine manjak cele države biće 4,1 odsto BDP-a. Ukupni konsolidovani prihodi iznosiće 1.647 milijardi dinara. Rashodi će takođe biti nešto veći nego ove godine i dostići će 1.811 milijardi dinara. U procentima BDP-a prihodi će biti 39,8, a rashodi 43,8 odsto BDP-a.

Ono što iz Nacrta zakona može da se vidi jeste da se od akciza na naftne derivate očekuju prihodi od 136 milijardi ili 14 milijardi dinara više nego 2015. godine. Plan je da javna preduzeća u budžet inkasiraju dobit u iznosu od osam milijardi. Ove godine plan je bio da ti prihodi dostignu nešto više od 15 milijardi dinara. Vujović očekuje i da javne agencije u kasu 2016. godine uplate još oko 1,5 milijardi dinara.

Rashodi za plate zaposlenima povećavaće se u odnosu na 2015. godinu za pet milijardi i dostići će 184 milijarde dinara. Rastu i rashodi za otplatu kamata i u budžetu za sledeću godinu dostižu 139 milijardi dinara. U ovogodišnjem budžetu ti izdaci bili su 131 milijardu dinara.

Ukupne subvencije su 86 milijardi dinara, što je šest milijardi dinara više nego ove godine. Subvencije privredi povećaće se sa 13 na 15 milijardi, dotacije poljoprivredi biće manje za milijardu dinara (27 milijardi). Subvencije za železnicu značajno će se povećati. Sa ovogodišnjih 11 skočiće na čak 19 milijardi dinara. Za pola milijarde dinara biće veće i dotacije za turizam. Subvencije za kulturu biće prepolovljene (sa osam na četiri milijarde). Transferi PIO fondu biće milijardu dinara manji nego prošle godine (219 milijardi dinara).

Planirana je i emisija evroobveznica u iznosu od milijardu evra.

Nacrtom zakona parlamentarni izbori nisu planirani. Sredstva namenjena za rad Republičke izborne komisije nisu uvećana u odnosu na prošlu godinu, kao ni na iznos sredstava namenjen za finansiranje političkih partija na razdelu Ministarstva finansija. Prema rečima, Nemanje Nenadića, iz organizacije Transparentnost Srbija sve i da je vlast planirala vanredne parlamentarne izbore, to u budžetu ne bi moglo da se nađe, jer tako nešto ne bi bilo u skladu sa zakonom. 

Izvor: Vebsajt Politika, 28.11.2015.
Naslov: Redakcija