Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: ZAšTITA PODATAKA O ZDRAVSTVENOM STANJU REGULISANA JE ZAKONIMA O ZAšTITI PODATAKA O LIčNOSTI I O PRAVIMA PACIJENATA, KAO I KRIVIčNIM ZAKONIKOM


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je pokretanje postupka nadzora u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" zbog, kako je naveo, protivustavnog iznošenja ličnih podataka o zdravstvenom stanju građanina A.K. u jednoj televizijskoj emisiji.

Poverenik upozorava da je članom 42 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zabranjena i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe krivičnog postupka ili zaštite državne bezbednosti.

Dakle, samo nadležni organi imaju pravo i dužnost da se bave i obradom ličnih podataka prikupljenih od strane drugih subjekata u druge svrhe, ali samo u svrhu suzbijanja kriminaliteta i zaštite državne bezbednosti, a ne i van toga, pogotovo ne u "svrhu" plasiranja tih podataka u najširu javnost, navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu krajnje je zabrinjavajuće što se u medijima pojavljuje sve veći broj ličnih podataka i po zakonu "naročito osetljivih podataka" iz medicinskih dosijea, ili rezultati poligrafskog ispitivanja, sadržaji iskaza svedoka i sl.

Budući da se ovlašćenja Poverenika ne odnose na obradu podataka od strane medijskih poslenika, Poverenik njih i ovom prilikom podseća da u njihovom etičkom kodeksu piše: "Čak i ukoliko nadležni državni organi objave podatke koji spadaju u domen privatnosti počinioca ili žrtve, mediji tu informaciju ne smeju da prenose. Greška državnih organa ne podrazumeva "dozvolu" za kršenje etičkih principa profesije", navodi se u saopštenju.

Od državnih organa se s punim pravom očekuje mnogo više, jer su oni u obavezi da pokažu neuporedivo odgovorniji odnos prema ličnim podacima građana, što pored ostalog podrazumeva i odgovornost pojedinaca koji se o te obaveze ogreše, dodaje se u saopštenju.

Poverenik podseća da zaštita podataka o zdravstvenom stanju ne podrazumeva samo generalnu zaštitu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) nego i izričitu posebnu zaštitu iz Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), a za nadzor nad sprovođenjem tog zakona nadležno je Ministarstvo zdravlja.

Poverenik upozorava da je pojavljivanje ličnih podataka u javnosti inkriminisano i Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i da čl. 146 KZ predviđa da će se službeno lice koje podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniti zatvorom do tri godine.

Poverenik naravno ne treba i ne može da zamenjuje sve nadležne organe u izvršavanju njihovih nadležnosti i obaveza. On pogotovo ne može da vodi krivične postupke, to je posao koji moraju da rade za to zakonom predviđeni organi. Upravo zato indikativno je i alarmantno da i nakon mnogih ponovljenih upozorenja Poverenika i više krivičnih prijava koje je podneo, niko još nije procesuiran za krivično delo iz člana 146, a ni primera prekršajne i disciplinske nema ni u izbliza zadovoljavajućoj meri, navodi se u saopštenju.

Krajnje je vreme da se pitanje odgovornosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti počne tretirati na bitno drugačiji način. Sa dosadašnjom praksom, koja je sa stanovišta standarda normalnog funkcionisanja države, kompromitantna, a sa stanovišta ljudskih prava zajamčenih našim Ustavom i zakonima veliki i konstantan izvor brojnih ozbiljnih kršenja, nužno je prestati bez odlaganja, zaključuje se u saopštenju Poverenika.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.11.2015.
Naslov: Redakcija