Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. DECEMBRA 2015. GODINE SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE, SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU - NA DNEVNOM REDU PREDLOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA, PREDLOZI ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE PLANOVE REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU


Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini biće održana 1. decembra 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Velikoj sali.

Na dnevnom redu biće:

1. Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima,

2. Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine,

3. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika,

4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava,

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša,

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora,

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu,

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu.

152. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 1. decembra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 146, 147, 148,149, 150 i 151. sednice Odbora;

1.Razmatranje Predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, koji je podnela Vlada;

3.Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, koji je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;

5.Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada;

6.Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora, koji je podnela Vlada.

35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku biće održana 1. decembra 2015. godine, sa početkom u 8,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, koji je podnela Vlada.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 30.11.2015.
Naslov: Redakcija