Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRADSKI ORGANI: ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE I O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU: POVEćANA JE GODIšNJA STOPA AMORTIZACIJE SA 0,8 NA JEDAN ODSTO, ZA OBJEKTE OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE. IZMENE GRANICA ZONA U POJEDINIM DELOVIMA GRADA, POPUT SURčINA, ČUKARICE, NOVOG BEOGRADA


Domaćinstva koja imaju starije objekte, 2016. godine će plaćati manji porez, odlučila je Skupština grada Beograda, koja je, na sednici održanoj 30. novembra 2015. godine, izmenila i granice pojedinih zona, pa će tako žitelji delova Čukarice, Novog Beograda, Zvezdare i Surčina ubuduće biti u niže rangiranoj zoni i plaćati manji porez na imovinu.

Izmenom Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013), povećana je godišnja stopa amortizacije sa 0,8 na jedan odsto, koliko može maksimalno da iznosi po Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), za objekte obveznika koji ne vode poslovne knjige - fizička lica.

Maksimalno ukupno umanjenje poreske osnovice po osnovu amortizacije ostaje 40 odsto, koliko je i propisano Zakonom.

Usvojene su i izmene Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013 i 87/2014), kojima su izmenjene granice pojedinih zona, pa će žitelji delova Čukarice, Novog Beograda, Zvezdare i Surčina ubuduće biti u niže rangiranoj zoni i plaćati manji porez na imovinu.

Naime, nakon što je Radna grupa za zoniranje razmotrila primedbe i sugestije građana, izvršena je analiza postojećeg zoniranja, nakon čega su predložene izmene granica zona u pojedinim delovima grada.

Tako su, zbog nelogičnosti, izmenjene obračunske zone za poreske izdatke, a nove mere se odnose na žitelje Čukarice, Zvezdare, delova Novog Beograda i Surčina.

Skupština grada je odlučila da se zona zaštite zelenila jedan prebacuje u niže zone (treću, četvrtu ili petu) i to u delu Makiša, koji pripada teritoriji opštine Čukarica.

Deo Vinogradske ulice, koja pripada Surčinu i Novom Beogradu, ubuduće neće biti u zoni zaštite zelenila jedan, već u nižim zonama. Deo park-šume Zvezdara koji se nalazi na klizištu, prebačen je iz zone zaštite zelenila jedan u susednu, treću zonu.

U Surčinu se sužava druga zona, koja će obuhvatati samo teritoriju koja je neposredno uz aerodrom i deo privredne zone uz auto-put i obilaznicu. Iz druge u treću zonu prebačen je deo naselja Radiofar, a u četvrtu deo Surčina iznad Radničke prema aerodromu.

Kako su istakli nadležni, ide se ka tome da se Zakon prilagodi stvarnim potrebama građana i stanju na terenu, pa će grad Beograd inicirati promene Zakona kako bi se, umesto zona, objekti kvalifikovali po starosti i opremljenosti, a kvartovi po razvijenosti komunalne infrastrukture.

Izvor: Vebsajt RTS, 30.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija